نتایح جستجو

 1. د

  تحلیل جریان حول استوانه به روش حجم محدودFVM

  از دوستان کسی می دونه چه جوری میشه معادلات ناویر استوکس در مختصات قطبی رو توسط حجم محدود گسسته سازی کرد.
 2. د

  تحلیل جریان حول استوانه به روش حجم محدودFVM

  از دوستان کسی می دونه چه جوری میشه معادلات ناویر استوکس در مختصات قطبی رو توسط حجم محدود گسسته سازی کرد.
 3. د

  لطفا کمک کنید

  با چه رتبه ای میشه تو تبدیل یا طراحی دانشگاه های تهران قبول شد؟ سال قبول رتبه هادر چه حدی بوده؟ تبدیل و طراحی شهرستان بهتره یا هوا فضا دانشگاه های تهران؟
بالا