نتایح جستجو

  1. 0192

    رتبه قابل پذیرش پزشکی دیپلمه های دانشگاه تهران؟

    سلام کسی میدونه رتبه قابل پذیرش پزشکی دیپلمه های دانشگاههای تهران خصوصا دانشگاه تهران تا چنده؟
  2. 0192

    من چادری ام و آزاد

    بلند ِسیاه ِقشنگم امروز آمده ام عاشقانه هایم را اینجا برایت بنویسم . عاشق بودنم را بگذار به پای حیای دخترانه ام . نه ! اصلا همه اش را بگذار به پای عشق . عشق دخترانه ی پاکی که مرا وادار می کند عاشقت باشم . لحظه های عبورم از خیابان های کثیف شهرم لحظه های عاشقی ام با توست . ای کاش دخترکان این...
بالا