نتایح جستجو

  1. em.khalili.ramin

    پمپهای حرارتی

    :warn: منبع نشريه تهويه مطبوع پمپهای حرارتی که به دونوع منبع زمينی و منبع هوايی تقسيم ميشوند ادوات تبريدتمام الکتريکی هستند که وظيفه آنها صرفا انتقال حرارت بوده وهيچگونه سوخت فسيلی در ان مصرف نمی شود وبالطبع فاقد هر گونه الايندگی زيست محيطی ميباشند.پمپهای حرارتی قابليت گرم وسرد...
بالا