نتایح جستجو

  1. A

    دستگاه ضد عفونی بذر

    برای از بردن عوامل بیماری زا که بر روی سطح و شکاف های انواع بذور به خصوص بذر های کهنه و سبک و یا بذر های با قیمت بالا که امکان آلودگی آنها وجود دارد، بذرها را با سموم قارچکش و غیر سیستمیک ضدعفونی می کنند که این کار باید قبل از کاشت انجام شود. زیرا باعث کاهش میزان سم پاشی در دوره کاشت بذر خواهد...
بالا