نتایح جستجو

 1. 86415017

  چقدر جام خالي بوده اينجا پيش دوستان يك هفتست كسي بهم سر هم نزده

  چقدر جام خالي بوده اينجا پيش دوستان يك هفتست كسي بهم سر هم نزده
 2. 86415017

  سلام نغمه خانم خوبين ؟

  سلام نغمه خانم خوبين ؟
 3. 86415017

  چرا دعوا مي كنين ادمو خب همش دعوا دارين با من تا يك هفته مي شه دعوا با من شروع مي شه

  چرا دعوا مي كنين ادمو خب همش دعوا دارين با من تا يك هفته مي شه دعوا با من شروع مي شه
 4. 86415017

  سلام نغمه خانم خوبين

  سلام نغمه خانم خوبين
 5. 86415017

  همش مي رم برمي گردم فكر مي كنم اومدين

  همش مي رم برمي گردم فكر مي كنم اومدين
 6. 86415017

  تا الان موندم نيومدين نغمه خانم با اجازتون

  تا الان موندم نيومدين نغمه خانم با اجازتون
 7. 86415017

  نيومدين با اجازتون منم رفتم

  نيومدين با اجازتون منم رفتم
 8. 86415017

  تو نمي خواد بياي وقتي مي ياي نعمه خانم اصلا يادش مي ره منم هستم اه نيا همون شبا بيا

  تو نمي خواد بياي وقتي مي ياي نعمه خانم اصلا يادش مي ره منم هستم اه نيا همون شبا بيا
 9. 86415017

  خب من برم نغمه خانم با اجازتون يازده اومدم نبودين ده مي يام نيستين دوازده مي يام نيستين خدا...

  خب من برم نغمه خانم با اجازتون يازده اومدم نبودين ده مي يام نيستين دوازده مي يام نيستين خدا نگهدارتون
 10. 86415017

  باشه تو عقل كلي ولي هميشه ادم يه جور نمي مونه زمين گرد

  باشه تو عقل كلي ولي هميشه ادم يه جور نمي مونه زمين گرد
 11. 86415017

  رفتين نغمه خانم ؟ به خدا من همش مرخصي مي گيرم مي يام لي شما هي مي ذارين مي رين

  رفتين نغمه خانم ؟ به خدا من همش مرخصي مي گيرم مي يام لي شما هي مي ذارين مي رين
 12. 86415017

  سلام نغمه خانم خوبين؟

  سلام نغمه خانم خوبين؟
 13. 86415017

  خب نمي رفتين داشتم مي يومدم خب رفتين مثل اينكه باشه منم برم

  خب نمي رفتين داشتم مي يومدم خب رفتين مثل اينكه باشه منم برم
 14. 86415017

  من رفتم كه يكم دير بيام كه شما اومده باشين

  من رفتم كه يكم دير بيام كه شما اومده باشين
 15. 86415017

  سلام نغمه خانم نه هستم

  سلام نغمه خانم نه هستم
 16. 86415017

  فكر كنم كارتون درست نشده هنوز نغمه خانم

  فكر كنم كارتون درست نشده هنوز نغمه خانم
 17. 86415017

  ١٢ شد نغمه خانم چرا نمي ياين

  ١٢ شد نغمه خانم چرا نمي ياين
 18. 86415017

  نغمه خانم نمي ياين ؟

  نغمه خانم نمي ياين ؟
 19. 86415017

  تو ديگه چرا مي گي جونز ؟ خوشت اومده

  تو ديگه چرا مي گي جونز ؟ خوشت اومده
 20. 86415017

  Salam naghme khanom man omadam

  Salam naghme khanom man omadam
بالا