نتایح جستجو

  1. amir.sadeghzade

    ولایت فقیه-شبهه

    از قرآن شريف استفاده مي شود که اوامر و نواهي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم در همه ي امور و از جمله در امر حکومت را همگان بايد قبول کنند حتي اگر بر ضرر آن ها باشد و اين ضرر اعّم از ضرر جاني و مالي و آبرويي و مانند آن است «النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»(1) «ما کان لمؤمن و لامؤمن? اذا قضي...
بالا