نتایح جستجو

 1. J

  یک کتاب برنامه نویسی معرفی کنید

  چه زبانی؟
 2. J

  تحقیق 2 در ارشد

  امسال درس تحقیق در عملیات 2 به کنکور ارشد صنایع ضافه شده. چه منبعی رو پیشنهاد می کنید؟
 3. J

  درس کیفیت در ارشد

  امسال کنترل کیفیت به کنکور ارشد صنایع اضافه شده. چه منبعی رو پیشنهاد می کنید؟
 4. J

  اقتصاد مهندسی در ارشد

  امسال درس اقتصاد مهندسی به کنکور ارشد صنایع اضافه شده. چه کتابی رو پیشنهاد می کنید؟
 5. J

  کنترل پروژه برای ارشد

  امسال درس کنترل پروژه به کنکور ارشد صنایع اضافه شده. چه کتابی رو پیشنهاد می کنید؟
 6. J

  سلام مهندس برای درسهایی که امسال به کنکور ارشد صنایع اضافه شده (تحقیق2-کنترل کیفیت-کنترل...

  سلام مهندس برای درسهایی که امسال به کنکور ارشد صنایع اضافه شده (تحقیق2-کنترل کیفیت-کنترل پروژه-اقتصاد مهندسی-موجودی2) چه منابعی رو پیشنهاد می کنید؟
 7. J

  شايعات امتحان ارشد صنايع 1390 fiبه بعد

  بالاخره این شایعات به وقوع پیوست . . .
بالا