نتایح جستجو

  1. H

    معرفی ماشین آلات معدنی

    اکسکاویتور بیل چرخشی اجزای ماشین: اکسکاویتور های بیل چرخشی معمولا از موتور دیزل استفاده می کنند و بر روی چرخ زنجیر حرکت میکنند . این ماشین علاوه بر قسمت های عمومی مانند شاسی و اتاقک اپراتور دارای دو بازو یکی در جلو و دیگری در پشت است که در انتهای بازوی جلویی یک چرخ قرار دارد و بر روی ان تعدادی...
  2. H

    معرفی ماشین آلات معدنی

    اکسکاویتور بیل چرخشی اجزای ماشین: اکسکاویتور های بیل چرخشی معمولا از موتور دیزل استفاده می کنند و بر روی چرخ زنجیر حرکت میکنند . این ماشین علاوه بر قسمت های عمومی مانند شاسی و اتاقک اپراتور دارای دو بازو یکی در جلو و دیگری در پشت است که در انتهای بازوی جلویی یک چرخ قرار دارد و بر روی ان تعدادی...
بالا