نتایح جستجو

 1. سیدحسن نصرالله

  من و زندگی در زاهدان

  آدمی ات راآدمی ات بایدش تواین جوری فکرکن من دختربازم اماگفتی بچه های وزارت هستم موافقم اماکم نیاری درمقابل بچه های وزارت وبالامن بچه حزب اللهی سخت مثل تونیستم وخداروشاکرم که انقدردم ازدین نمی گزنم مثل توآره داداش درضمن فحش های جالبی دادی اما20سالته ازمن کوچک تری احترام خودت رونگه دار.من هیچ وقت...
 2. سیدحسن نصرالله

  من به شمابی احترامی نمی کنم خواهشا بی احترامی نکنیددرضمن من شمارونمی شناسم لطف کن کسی روکه نمی...

  من به شمابی احترامی نمی کنم خواهشا بی احترامی نکنیددرضمن من شمارونمی شناسم لطف کن کسی روکه نمی شناسی این حرف هاروبه اون نزن ای کاش یه کم تربیت داشتید
 3. سیدحسن نصرالله

  ببخشیدشمارومی شناسم که این طوری میگید؟

  ببخشیدشمارومی شناسم که این طوری میگید؟
 4. سیدحسن نصرالله

  سلام برفازمترخودم چه حال چه احوال؟ خوش می گذرد؟ میری حرم ماروهم دعاکن

  سلام برفازمترخودم چه حال چه احوال؟ خوش می گذرد؟ میری حرم ماروهم دعاکن
 5. سیدحسن نصرالله

  من دومدل نون می خورم یکی نون ناظربودن ودیگری نون طراحی کردن نقشه

  من دومدل نون می خورم یکی نون ناظربودن ودیگری نون طراحی کردن نقشه
 6. سیدحسن نصرالله

  پس مثل من داری نون نظارت می خوری؟ امان ازدست هرچی پیمانکاراست

  پس مثل من داری نون نظارت می خوری؟ امان ازدست هرچی پیمانکاراست
 7. سیدحسن نصرالله

  سلام مهندس چه می کنی بامسکن مهر؟ میبینم دیگه نمی صرفه پیمانکاری کنی بااین گرانی های الان

  سلام مهندس چه می کنی بامسکن مهر؟ میبینم دیگه نمی صرفه پیمانکاری کنی بااین گرانی های الان
 8. سیدحسن نصرالله

  سلام خوبیدامردرخدمت ام.

  سلام خوبیدامردرخدمت ام.
 9. سیدحسن نصرالله

  من هم ازدنیای پروژه دورم

  من هم ازدنیای پروژه دورم
 10. سیدحسن نصرالله

  سلام دوست من خوبی؟

  سلام دوست من خوبی؟
 11. سیدحسن نصرالله

  [IMG]

  [IMG]
 12. سیدحسن نصرالله

  مردم میایندباشگاه اون وقت می گویندحوصله ندارند. یه سری هم به مابزنیدخانم راد می دانیدکه چه...

  مردم میایندباشگاه اون وقت می گویندحوصله ندارند. یه سری هم به مابزنیدخانم راد می دانیدکه چه اتفاقی برای دوستتان افتاده که.
 13. سیدحسن نصرالله

  سلام داداشی دلم برات تنگ شده پس کجایی؟

  سلام داداشی دلم برات تنگ شده پس کجایی؟
 14. سیدحسن نصرالله

  ریشه های قیام عاشورامن هم می خوام برای من هم بگذارید خداحافظ

  ریشه های قیام عاشورامن هم می خوام برای من هم بگذارید خداحافظ
 15. سیدحسن نصرالله

  سلام خوش آمدید

  سلام خوش آمدید
 16. سیدحسن نصرالله

  چرا مادرمان را دوست داریم؟

  من هم این واضافه می کنم بی مادرهرگز بی مهرمادرهیچ همه زندگی یعنی مادر پس مادرم حلالم کن
 17. سیدحسن نصرالله

  بزرگترین ارزو شما چیه؟

  شک نکنیدقطعامی رسیدهیچ کس توی این دنیابی آرزونبوده ونخواهدبود.
 18. سیدحسن نصرالله

  سلام صبح بخیر.خوب هستید؟

  سلام صبح بخیر.خوب هستید؟
 19. سیدحسن نصرالله

  چه کنم؟

  چه کنم؟
 20. سیدحسن نصرالله

  آیت‌الله صافی گلپایگانی:اعزام ورزشکاران زن به خارج مایه شرمساری است

  کی این حرف وزده؟ شایعه ودروغ قشنگی بودلذت بردم. بازهم ازاین جک های قشنگ بگذارید. ممنونم
بالا