نتایح جستجو

 1. hamed2775

  سلام خوشبین شما? ما که بسلامتی شما نمیشیم

  سلام خوشبین شما? ما که بسلامتی شما نمیشیم
 2. hamed2775

  تشکر داداش

  تشکر داداش
 3. hamed2775

  سلام مهندس بابا هی پیامی برامون بزار 'اگه پولش گرونه شماره حسابتان بفرست تا ۲۰۰تومن برات...

  سلام مهندس بابا هی پیامی برامون بزار 'اگه پولش گرونه شماره حسابتان بفرست تا ۲۰۰تومن برات بفرستم:biggrin:
 4. hamed2775

  خواهش میکنم

  خواهش میکنم
 5. hamed2775

  تق تق تق فشفشه،💥💥💥 فاصلمون کم بشه،💑 هیزم و نفت و آتیش،🔥🔥🔥 دوست دارم خداییش،❤💚💜 سیب زمینی به...

  تق تق تق فشفشه،💥💥💥 فاصلمون کم بشه،💑 هیزم و نفت و آتیش،🔥🔥🔥 دوست دارم خداییش،❤💚💜 سیب زمینی به سیخه،🍢🍢🍢 عکس گلت به میخه،📷📷📷 غماتو بیار فوتش کن،💨💨💨 کینه داری شوتش کن،😤😤😤 هوا بهاری شده،🌸🌸🌸 سرما فراری شده،⛄❄⛄ زردی ازت دور بشه، هر چی میخوای جور بشه، 4شنبه سوری مبارک
 6. hamed2775

  اگر کسى مرا خواست بگویید رفته! اگر پرسید کجا؟ بگید رفته بخوابه حتما نباید یه چیز عاشقانه...

  اگر کسى مرا خواست بگویید رفته! اگر پرسید کجا؟ بگید رفته بخوابه حتما نباید یه چیز عاشقانه باشه که!
 7. hamed2775

  خواهش میکنم 'تنها شما هستید داخل لیست دوستان'

  خواهش میکنم 'تنها شما هستید داخل لیست دوستان'
 8. hamed2775

  ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﺎﺯﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ...

  ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﺎﺯﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ...
 9. hamed2775

  ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﺎﺯﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ...

  ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﺎﺯﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ...
 10. hamed2775

  [IMG] امیدوارم شادی مثل رودی که هیچ یخبندانی متوقفش نمی کنه توی زندگی ات جریان داشته باشه...

  [IMG] امیدوارم شادی مثل رودی که هیچ یخبندانی متوقفش نمی کنه توی زندگی ات جریان داشته باشه... زمستان ِ سفیدت شاد و دلخواه
 11. hamed2775

  [IMG]

  [IMG]
 12. hamed2775

  سلام وای داری ویتامین dجزب میکنی اونم تو زمستون

  سلام وای داری ویتامین dجزب میکنی اونم تو زمستون
 13. hamed2775

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))
 14. hamed2775

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))
 15. hamed2775

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))
 16. hamed2775

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))

  میخوام ﻣﺦ ﯾﻪ دخترو ﺑﺰﻧﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟ ﺁﺟﺮ، ﺗﺒﺮ، ﭼﮑﺶ:))))))))))
 17. hamed2775

  Herooببخشید لیره?سلام

  Herooببخشید لیره?سلام
 18. hamed2775

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان،شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که...

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان،شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که هنوز هم گرم است!
 19. hamed2775

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان، شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که...

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان، شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که هنوز هم گرم است!
 20. hamed2775

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان، شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که...

  کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان، شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که هنوز هم گرم است!
بالا