نتایح جستجو

 1. یارانراد

  کی میدونه فردا چی میشه؟ کی میدونه به سر ما آدما چی میاد؟ کی میدونه زندگی چه برنامه ایی در پیش...

  کی میدونه فردا چی میشه؟ کی میدونه به سر ما آدما چی میاد؟ کی میدونه زندگی چه برنامه ایی در پیش داره؟ به یاد اذان های دم صبح به یاد هق هق های خلوت مسجد به یاد شبای بی انتها و بی پایان به یاد مرگ ، شیرین و رهایی بخش به یاد امید ، که برقرار است و میترسد به یاد تارای سفید ، خطای صورت به یاد حرفای...
 2. یارانراد

  [IMG]

  [IMG]
 3. یارانراد

  عاشورا تنهایک روز نیست عاشورا حقیقت و مکتبی است که از ازل اغاز و تا به ابد ادامه دارد. و تو...

  عاشورا تنهایک روز نیست عاشورا حقیقت و مکتبی است که از ازل اغاز و تا به ابد ادامه دارد. و تو گویی لحظاتِ حیاتِ هر انسان, عاشورایی است که مخیر می شود بین انتخاب حق و باطل بین پذیرفتن امان نامه و تن به ذلت دادن یا هم دم شدن با امام و رستگار شدن . می شنوید؟ صدای هلهله ی یزیدیانِ زمانه که با خود...
 4. یارانراد

  خیلیییی ممنون شکر خدا همه چی خوب میشه و به سمت همون نور و ارامش و عدالت که میگین حرکت میکنه...

  خیلیییی ممنون شکر خدا همه چی خوب میشه و به سمت همون نور و ارامش و عدالت که میگین حرکت میکنه الهی امین خیلییی التماس دعا
 5. یارانراد

  خلوتی با خدا

  نو را برای چه صدا بزنم؟ که تو ارام ترین صدا ها را ازعمیق ترین دره ها و دور ترین دریا ها و کلبه ها و خانه های رنج دیدگان ضعیفان و ستمدیدگان شنوایی راستیکه نگاه و شنوایی همیشگی تو پاسخ هردم خود توست که در هستی در وجود تمام فقیران درگاهت مدام جلوه می کند و نو و زنده و تازه و تازه تر می شود که...
 6. یارانراد

  وقتی چیزی سرجای خودش نیست مثلا پیراهنت داخل یخچال قرار گرفته و نان ها داخل کمد لباس ها یا جا...

  وقتی چیزی سرجای خودش نیست مثلا پیراهنت داخل یخچال قرار گرفته و نان ها داخل کمد لباس ها یا جا کفشی و کفش های خاکی بالای تلویزیون باشد و گلدان ها دم اجاق گاز خب زندگی نمی شود کرد حالا بیا داد بزن چیزی جای خودش نیست این خانه خانه نیست نظم ندارد بیایید همه چیز را سر جایش بنشانیم اما می شنوی...
 7. یارانراد

  نفس ناطقه انسان بس که لطیف است به هرچه روی آورد به صورت آن در می آید. علامه حسن زاده املی تو...

  نفس ناطقه انسان بس که لطیف است به هرچه روی آورد به صورت آن در می آید. علامه حسن زاده املی تو پیاده روبه این فکر می کردم که ذکر فقط به زبون و لب نیست که اصلش به قلبِ و بعدش امتحان کردم و دیدم حتی میشه با پلک ها و چشم ها ذکر گفت یا با شنیدن و نفس کشیدن حتی و حتی گاهی خودِ سکوت ذکرِ. انگشتای ما و...
 8. یارانراد

  [Uرهبر_انقلاب آرمان گرایی را فراموش نکنید. آرمان ها چیست؟ رسیدن به جامعه ی عادل , جامعه ی آزاد ...

  [Uرهبر_انقلاب آرمان گرایی را فراموش نکنید. آرمان ها چیست؟ رسیدن به جامعه ی عادل , جامعه ی آزاد , جامعه ی پیشرفته , جامعه ی مومن , جامعه ی متعبد , جامعه ی مرفه , جامعه ی متحد,جامعه ی قوی و مستحکم, جامعه ی مستقل , اینها آرمان است. ارزش دارد که انسان جانش را در راه این آرمان ها, برای خاطر خدا...
 9. یارانراد

  سلام<br>میگذرونم می نویسم شادم گرفته ام غمگینم&nbsp;<br>در کل شکر خدای مهربون خوبم...

  سلام<br>میگذرونم می نویسم شادم گرفته ام غمگینم&nbsp;<br>در کل شکر خدای مهربون خوبم ابجی...<br>متن اخری که تو صفحه خودتون گذاشتین خیلی خوب بود<br>ازش الگو گرفتم<br>خیلی التماس دعا<br>در پناه حق یاعلی<br><br>
 10. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 11. یارانراد

  سلام خیلیییی ممنومنم شکر خدا هستم زیر ساه خدا همیشه غبراق و شاد و سلامت باشید

  سلام خیلیییی ممنومنم شکر خدا هستم زیر ساه خدا همیشه غبراق و شاد و سلامت باشید
 12. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 13. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 14. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 15. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 16. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 17. یارانراد

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت...

  در سینه هر انسانی عبادتگاه,حرم امن, مسجدی قرار گرفته. جایی برای پرستش جایی برای ذکرو فکر و خلوت وبهجت و هر عبادتگاه فرستاده ایی دارد امام حی پیشوایی مهربان بعضی ها هر روز عبادتگاه جانشان را اب و جارو میکنند چراغ ها را روشن می کنندو منتظر امامِ حی مسجد می مانند تا خلوت و ذکر و فکر را آغاز کنند...
 18. یارانراد

  من خواب دیده ام که کسی می اید من خواب یک ستاره قرمز دیده ام وپلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی...

  من خواب دیده ام که کسی می اید من خواب یک ستاره قرمز دیده ام وپلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم . فروغ فرخزاد
 19. یارانراد

  کمی دلگیرم کمی خسته و پشیمان کمی ارام و عاقل و بسیااااااااااااااااااااااار پریشان دوستانم از...

  کمی دلگیرم کمی خسته و پشیمان کمی ارام و عاقل و بسیااااااااااااااااااااااار پریشان دوستانم از سکوت و تنهایی ام می رنجند و نمی دانند که من از گلوله ایی که به قلب کودکان می خورد میمیرم نمی دانند من مرده ام مرده ایی که با همین کلمات نفس می کشد و گاهی چه بی رحمانه برای مرده ایی دارو تجویز می کنند...
 20. یارانراد

  پروردگارا . مرا به فقر خود آگاه و به جودِ بیکران خود معترف ساز آیا رواست از غیر تو طلب کنم؟ آیا...

  پروردگارا . مرا به فقر خود آگاه و به جودِ بیکران خود معترف ساز آیا رواست از غیر تو طلب کنم؟ آیا رواست از تو,غیر تو را طلب کنم؟ آیا در دار وجود غیر تویی هست؟ که هرچه زیبایست از قدرت و رحمت توست و هرچه خطاست از جهل و تکبر من است. پروردگارا . ای خواهشی که خواستنی تر زپاسخی هزاران سال برایم ناز...
بالا