نتایح جستجو

 1. M

  سلام هستی خانوم!!! کجا درس میخونید!!!

  سلام هستی خانوم!!! کجا درس میخونید!!!
 2. M

  سلام!!

  سلام!!
 3. M

  چشمتون بی بلا!! ممنون من باید برم!!!خدانگهدارتون1

  چشمتون بی بلا!! ممنون من باید برم!!!خدانگهدارتون1
 4. M

  خودتونید!!!

  خودتونید!!!
 5. M

  اگه پادشاه بودی چه پستی به نفر قبلیت میدادی ؟؟

  فک کنم قرار اگه من پادشاه باشما!!!! استارتر این دستورو داده
 6. M

  مشاعره نمیاید چرا؟

  مشاعره نمیاید چرا؟
 7. M

  نه ما یه روز قبل از کلاسا تحویل میدن!!!

  نه ما یه روز قبل از کلاسا تحویل میدن!!!
 8. M

  اره!!!چطور مگه؟مگه شما اینطور نیستید

  اره!!!چطور مگه؟مگه شما اینطور نیستید
 9. M

  هنوز خوابگاه بهمون ندادن!!! خونه بچه هاییم!! من که تا حالا برنداشتم!!!! نه چون خداحافظی کردهمیگه...

  هنوز خوابگاه بهمون ندادن!!! خونه بچه هاییم!! من که تا حالا برنداشتم!!!! نه چون خداحافظی کردهمیگه از من تو باشگاه حرف نزن!!! همه دوست دارن مام دوست داریم!!!دی
 10. M

  بله!!! چطور مگه!!! راستی محمد بیرونه!!الاناس که بیاد !!ولی اگه بفهمه بهتون گفتم کله ام کنده اس!!

  بله!!! چطور مگه!!! راستی محمد بیرونه!!الاناس که بیاد !!ولی اگه بفهمه بهتون گفتم کله ام کنده اس!!
 11. M

  مشاعرۀ سنّتی

  تورا من چشم در راهم شبا هنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی وزان دلاخستگانت راست اندوهی تورامن چشم در راهم
 12. M

  محمد بهم گفت که تهرون درس میخونید!!

  محمد بهم گفت که تهرون درس میخونید!!
 13. M

  چشم!!امری نیست

  چشم!!امری نیست
 14. M

  ممنونم

  ممنونم
 15. M

  دو تا اس ام اس اخرت رو بنويس...

  1-ساعت 8/30زنگ میزنم میگمت!! 2-خونم 9بیا!!!
 16. M

  سلام.پس تهرونید!! مام 25 ام شروع میشه!!

  سلام.پس تهرونید!! مام 25 ام شروع میشه!!
 17. M

  سلام!!دکتر!! مام انتخاب واحدمون تموم شد!! شروع کلاساتون کیه؟؟؟

  سلام!!دکتر!! مام انتخاب واحدمون تموم شد!! شروع کلاساتون کیه؟؟؟
 18. M

  سلام!!ممنونم خانم دکتر!!!

  سلام!!ممنونم خانم دکتر!!!
 19. M

  میدانی....تنهایی بزرگترین غمی ک دارد انکارش است

  میدانی....تنهایی بزرگترین غمی ک دارد انکارش است
بالا