نتایح جستجو

 1. حمیدرضا8

  [IMG][IMG]

  [IMG][IMG]
 2. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
 3. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
 4. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 5. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 6. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 7. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 8. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 9. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 10. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 11. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 12. حمیدرضا8

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد
 13. حمیدرضا8

  خبرها و تازه های صنایع غذایی

  نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی موادغذایی طراحی شد نانوبیوسنسور تشخیص سموم میکروبی مواد غذایی طراحی شد محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد موفق به شبیه سازی نانوحسگر زیستی به روش پتانسیومتری مبتنی بر پلیمر قالب ملکولی جهت تشخیص باکتری...
 14. حمیدرضا8

  واحدعلوم وتحقیقات تهران

  واحدعلوم وتحقیقات تهران
 15. حمیدرضا8

  خبرها و تازه های صنایع غذایی

  واحدعلوم وتحقیقات تهران واحدعلوم وتحقیقات تهران کتاب اعضای هیات علمی واحد علوم وتحقیقات توسط انتشارات لامبرت کشور آلمان به چاپ رسید کتاب طراحی نانوحسگرزیستی جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس توسط اعضای هیات علمی واحد علوم وتحقیقات توسط انتشارات لامبرت کشور آلمان به...
 16. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
 17. حمیدرضا8

  سلام.. آمدم خخخخخ داماد آذری ها شدن خییییلی خوبه

  سلام.. آمدم خخخخخ داماد آذری ها شدن خییییلی خوبه
 18. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
 19. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
 20. حمیدرضا8

  [IMG]

  [IMG]
بالا