نتایح جستجو

  1. T

    کتیا

    کمک کمک آفای رستمیان دریافت کن
  2. T

    تاسیسات مکانیکی ساختمانها

    مشکل شما فارسی نبودن ویندوزتونه که بایستس از این مسیر بروید و فارسی را انتخاب کنی Control Panel/regional and language option/advanced/language for non-unicode program
بالا