نتایح جستجو

 1. elnaz f

  Salam dostane azize mn khobid

  Salam dostane azize mn khobid
 2. elnaz f

  Salam ????????????????????????

  Salam ????????????????????????
 3. elnaz f

  Taraneh joon salam khobi che khabar

  Taraneh joon salam khobi che khabar
 4. elnaz f

  slm bebakhsh maedeh joon eshtbah shod azizam aji khoshkele

  slm bebakhsh maedeh joon eshtbah shod azizam aji khoshkele
 5. elnaz f

  slm dadash khobi bikhabari ha

  slm dadash khobi bikhabari ha
 6. elnaz f

  slm nazi jan khobi bi khabari aji khoshkele

  slm nazi jan khobi bi khabari aji khoshkele
 7. elnaz f

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که...

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد...
 8. elnaz f

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که...

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد...
 9. elnaz f

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشندیادم باشد که...

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشندیادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشندیادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرمکه من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهدیادم باشد که...
 10. elnaz f

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که...

  یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد یادم باشد...
 11. elnaz f

  slm mohsen jan anjamesh dadam

  slm mohsen jan anjamesh dadam
 12. elnaz f

  slm dadash khobi

  slm dadash khobi
 13. elnaz f

  slm aji jon khobi bi khabari

  slm aji jon khobi bi khabari
 14. elnaz f

  slm serveh jan khobi bikhabari kamtar sar mizani aji jonam

  slm serveh jan khobi bikhabari kamtar sar mizani aji jonam
 15. elnaz f

  mercy babate ghabool kardan

  mercy babate ghabool kardan
 16. elnaz f

  slm morteza jan khobam chekara mikoni

  slm morteza jan khobam chekara mikoni
 17. elnaz f

  pouria jan man karshnasi bodam mercy hame chi khobi baraye to chetor

  pouria jan man karshnasi bodam mercy hame chi khobi baraye to chetor
 18. elnaz f

  dadash khobi

  dadash khobi
 19. elnaz f

  slm pouria khobi bikhabari dadash

  slm pouria khobi bikhabari dadash
بالا