hani0

ب دنیا اومدم
بزرگ شدم
دارم بزرکتر میشم...
محل سکونت
tehran
رشته
پزشکی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا

چند وقتیست هر چه میگردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمیکنم....نگاهم اما...گاهی حرف میزند...گاهی فریاد میکشد....و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته را....
بالا