آهنگ колыбельная این آهنگ روسی فوق العادست... پیشنهاد میکنم حتما شما هم گوش کنید.