برای سئو آن پیج بک لینک سازی برای هر ۱۰۰۰ کلمه حدودا ۳ الی ۵ تا بیشتر زیاد مفید نیست. و بک لینک های داخلی اگر باشه بانس ریت سایت رو میاره پایین