بلبرینگ ها خودشون زیر مجموعه رولبرینگ ها هستند بدین معنا که بلبرینگ نوعی رولبرینگ...