قالب قبلی باشگاه خیلی بهتر بود ادم دیگه رغبت نداره پست بذاره...خیلی مسخره شده با شکل...