با سلام خدمت دوستان
لطفا هر کس اطلاعی و نقدی و کلا هرچیزی برای نقد آخرالزمانی فیلم...