برنامۀ تمرین تایپ؛
بدون نیاز به نصب؛
نوشته شده بزبان «سی شارپ»

این نرم‌افزار با قصد آموزش مقدماتی...