سلام،
به دلیل نامناسب بودن ، درخواست تغییر نام کاربری ام را به moranbizclub دارم.
باتشکر...