یادش بخیر. یه زمانی این تاپیک چقدر شلوغ بود. چقدر پیام رد و بدل میشد. ای کاش زمان برمیگشت...