کلاهبرداری با ارسال پیامک آب و برق گاز برای قربانیان تا پرداختش کنند !

سلام
.
هشـــــــــدار
.
حالا که...