با سلام و خسته نباشيد
كسي از دوستان اطلاع و يا آدرس اينترنتي در خصوص نمايشگاه هاي بين المللي شيرهاي صنعتي كاربردي در توربين هاي نيروگاهي داره؟