سلام
من سعید هستم.
سالهاست عضو این مجموعه هستم.در حدود 7 سال در حوزه مدیریت و کنترل...