سلام داداش حسین ، میدانم تولدت ده دی بود ولی با تاخیر 5 روز ، تولدت مبارک سایت چرا یه...