آمیت قطعا این قدر ازت دفاع کرد حداقل یه تشکر خشک خالی می دادی بهش ببین جناب تیک تاک حتی توی پروفایلشم نذاشت بری ، اونوقت بگو این عاقله اونوقت مفت اینجا هی می چرخی و سر و ته حرفتم معلوم نیست چیه و منم هیچی نمی گم