برای خرید لوازم پلاستیکی در تهران کجا مناسب است؟

با توجه به شیوع مجدد کرونا...