هیچ نسخه ای از تلگرام در حال حاضر کار نمی کنه..ایرانی و خارجی هم نداره..کلا در لایه اپلیکیشن دسترسی بهش محدود شده...