با سلام. دوستان من یک محفظه بسته دارم که داخلش دو تا صفحه به عنوان مانع گذاشتم و میخوام...