عاشقانه...

 1. LOOFAN
  LOOFAN
  هر کسی برای خودش خیابانی دارد…
  کوچه ای…
  کافی شاپی..
  و شاید عطری…
  که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!
 2. wwwparvane
  wwwparvane
 3. شهلای تنها
  شهلای تنها
  باران که میبارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که میگویم
  من تنها نیستم
  تنها منتظرم
  تقدیم به عشقم
 4. شهلای تنها
  شهلای تنها
  من به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده بودم
  اعتراف تلخیست
 5. safoora
  safoora
  احساس میکنم
  درهر کنار و گوشه این شوره زار یاس
  چندین هزار جنگل شاداب ناگهان
  می روید از زمین
  آه ای یقین گمشده ای ماهی گریز
  در برکه های آینه لغزیده تو به تو
  من آبگیر صافی ام
  اینک! به سحر عشق
  از برکه های آینه راهی به من بجو
  احمد شاملو
 6. ghxzy
  ghxzy
 7. ستاره بی پناه
  خدایا کمی باران ببار
  اینجا خشک سالیست
  ...
 8. Autumn girl
  Autumn girl
 9. Autumn girl
  Autumn girl
 10. Autumn girl
  Autumn girl
نمايش نتايج 1 تا 10 از 10