اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

[تصاویر حشرات] Coleoptera

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  Cryptophagidae: Telmatophilus spargani


  هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
  هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

  عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
  شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق  نظر


   Cryptophagidae: Telmatophilus typhae


   هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
   هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

   عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
   شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق   نظر


    Cucujidae: Brontes planatus


    هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
    هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

    عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
    شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق    نظر


     Laemophloeidae: Laemophloeus ribbei


     هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
     هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

     عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
     شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق     نظر


      Laemophloeidae: Laemophloeus submonilis


      هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
      هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

      عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
      شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق      نظر


       Cucujidae: Pediacus fuscus


       هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
       هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

       عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
       شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق       نظر


        Cucujidae: Placonotus dorcoides


        هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
        هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

        عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
        شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق        نظر


         Silvanidae: Psammoecus triguttatus


         هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
         هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

         عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
         شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق         نظر


          Cupedidae: Tenomerga anguliscutus


          هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
          هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

          عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
          شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق          نظر


           Curculionidae: Anthonomus phyllocola


           هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
           هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

           عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
           شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق           نظر


            Curculionidae: Anthonomus rubi


            هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
            هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

            عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
            شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق            نظر


             Curculionidae: Barypithes pellucidus


             هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
             هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

             عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
             شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق             نظر


              Curculionidae: Callirhopalus sedacovi


              هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
              هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

              عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
              شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق              نظر


               Curculionidae: Cionus tuberculatus


               هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
               هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

               عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
               شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق               نظر


                Curculionidae: Coniatus splendides


                هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق
                هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق

                عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم
                شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق                نظر

                Working...
                X