اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

[ساختمانهاي اسكلت بتني و فلزي] ► نکات اجرایی

Collapse
این یک تاپیک مهم است.
X
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  طراحی انتقال حرارت در ساختمان

  بطور کلی حرارت در ساختمان از 3طریق منتقل میشود جابجایی از طریق وزش و تشعشع و انتقال از طریق هدایت
  گرما همیشه از جسم گرم به جسم سرد یعنی در جهتی که درجه حرارت کمتر است صورت میگیرد در طریق انتقال حرارت هدایتی هر مولکول یک جسم به علت مجاورت با ذرهای دیکر تحت تاثیر انرژی بیشتر ان واقع شده و مستقیما" روی ذره که انرژی حرکتی ان کمتر است اثر کرده مقداری از انرژی خود را به ان ذره میدهد و ان را گرم میکند مانند انتقال حرارت از یک سر اهن گداخته به سر دیگر ان در محاسبات پراتیکی حدود حرارت انتقال یافته از جدار را محاسبه مینمایند
  عکس ضریب انتقال حرارتی را مقاومت حرارتی مینامند هر جسمی که مقاومت حرارتی بیشتری داشته باشد عایق حرارتی خوانده میشود و مقاومت حرارتی اجسام متناسب با مقاومت الکتریکی انها میباشد ضریب انتقال حرارت برای مصالح ساختمان و انواع مواد دیگر بخصوصی برای دیوارها سقف و پنجره و غیره جداولی تهیه شده
  انتقال حرارت از طریق جابجایی وزش
  اتقال حرارت از ملولهای سیال گاز یا مایع که در حال حرکت است به ملکولهای جسم جامد و همین طور انتقال حرارت در داخل سیار بوسیله تلمبه ابی یا هوایی انجام گیرد انتقال حرارت را جابجائی اجباری و در غیر اینصورت وزش طبیعی گویند انتقال حرارت بصورت وزش 3حالت دارد
  وزش ارام نیمه مغشوش و مغشوش
  بطور کلی محاسبات مربوط به این انتقال بسیار پیچیده است چون عوامل مختلفی مانند سرعت وزش جهت وزش وزن مخصوص حرارت مخصوص غلزت سیال و نوع سطح و ایجائ سطح دخالت دارد
  اتلاف حرارتی ساختمانها از 2 طریق انجام میگیرد
  1 اتلاف حرارتی از طریق دیوارها وسقف و کف وپنجره ودربها
  2اتلاف حرارت از طریق نفوذ هوا
  زندگی چون گل سرخی است پر از خار پر از برگ پر از عطر لطیف یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر وبرگ و گل وخار همه همسایه دیوار به دیوار همند

  نظر


   نکات اجرایی ساختمان

   نکات اجرایی ساختمان
   1. براي اندازه گيري عمليات خاكي در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده مي شود.
   2. آجر خطائي ، آجري است كه در اندازهاي 5×25×25 سانتيمتر در ساختمانهاي قديمي براي فرش كف حياط و غيره بكار مي رفت.
   3. چنانچه لازم باشد در امتداد ديواري با ارتفاع زياد كه در حال ساختن آن هستيم بعدا ديوار ديگري ساخته شود بايد لاريز انجام دهيم.
   4. هرگاه ابتدا و انتهاي يك ديوار در طول ديوار ديگري بهم متصل شود ، به آن ديوار در تلاقي گفته مي شود.
   5. در ساختمانهاي مسكوني (بدون زيرزمين)روي پي را معمولا بين 30 تا 50 سانتي متر از سطح زمين بالاتر مي سازند كه نام اين ديوار كرسي چيني است.
   6. قوس دسته سبدي داراي زيبايي خاصي بوده و در كارهاي معماري سنتي استفاده مي شود.
   7. حداقل ارتفاع سرگير در پله 2 متر مي باشد.
   8. ويژگيهاي سقف چوبي :
   الف)قبلا عمل كلافكشي روي ديوار انجام مي گيرد
   ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاري انجام مي شود
   ج)فاصله دو تير از 50 سانتيمتر تجاوز نمي كند
   د)تيرها حتي الامكان هم قطر هستند.
   9. گچ بلانشه كندگير بوده ولي داراي مقاومت زياد مانند سيمان سفيد است.
   10. به سيمان سفيد رنگ معدني اكسيد كرم اضافه مي كنند تا سيمان سبز به دست آيد.
   11. سنگ جگري رنگ كه سخت ، مقاوم و داراي رگه هاي سفيد و در سنندج و خرم آباد فراوان است.
   12. دستگاه كمپكتور ، دستگاهي است كه فقط سطوح را ويبره مي كند ، زير كار را آماده و سطح را زير سازي مي كند.
   13. عمل نصب صفحات فلزي (بيس پليتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ريزي صورت مي گيرد.
   14. زماني كه خاك (زمين) بسيار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از يككيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد از فونداسيون پي صفحه اي استفاده مي گردد.
   15. قطر دايره بتون خميري ، بر روي صفحه مخصوص آزمايش آب بتون، حدود 30 تا 35 سانتيمتر مي باشد.
   16. حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز 1600 درجه مي باشد.
   17. نام آجري كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نيم لايي ناميده مي شود.
   18. نام ديوارهاي جداكننده و تقسيم پارتيشن نام دارد.
   19. عمل برداشتن خاك كف اطاق و ريختن و كوبيدن سنگ شكسته بجاي آن را بلوكاژ مي گويند.
   20. زمين غير قابل تراكم هوموسي ناميده مي شود.
   ادامه متن در پست بعدی ارسال می گردد.
   زنده بودن را به بيداري بگذرانيم که سالها به اجبار خواهيم خفت!!!   (در این دَرگه ، ِکـه گـه گـه کـَه کُـه و کُـه کـَه شود ناگه

   مشـو غـــره بـه امـروزت که از فـــــردا نئی آگـــه)

   نظر


    طراحی سوله

    طراحی سوله

    تحلیل تقریبی اجزائ بر اساس فرمولهای قابها انجام و برای تحلیل دقیقتر از نرم افزار استفاده خواهیم کرد .
    از اونجا که آئین نامه ایران برای طراحی قطعات هنوز کمی مشکل داره برای طراحی از آئین نامه امریکا استفاده می کنیم .
    در مورد مشخصات مصالح عرض کنم که : فولاد مصرفی از نوع اس تی 37 با حداقل تنش جاری شدن 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
    پیچ و مهره اتصالات از نوع آ 325 با تنش مجاز کششی 2800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع .

    بارگذاری :
    1 – بارگذاری سرویس
    الف - بار مرده بار زنده (برف ) در تمام دهانه
    DL+ SL
    ب - بار مرده بار زنده (برف ) بصورت نامتقارن در نصف دهانه
    DL +DRIFT
    توضیح : بارگذاری ردیف ب باین جهت است که ممکن است وضعیت استقرار سوله طوری باشد که یک طرف سقف آفتاب گیر بوده و برف آن اب شود و طرف دیگر آن باقی بماند .

    2 - بارگذاری فوق العاده :
    الف - بار مرده بار باد
    DL +WL
    ب - بار مرده ½ بار زنده (برف) بار باد
    DL+ ½ SL+ WL


    نمونه : انباری را با دهانه 30 متر و طول 48 متر طراحی میکنیم . انبار در تهران واقع و طول قابها از هم 6 متر میباشد . فاصله پرلین ها از یکدیگر 1 متر است . قابها از نوع سوله بوده و پرلین ها توسط دو ردیف میل مهار بیکدیگر مرتبط می باشند . تنش مجاز زمین 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است .
    بارگذاری :
    1 - با مرده :
    وزن معادل قاب : 25 کیلوگرم بر متر بربع
    وزن معادل پرلین : 10 کیلوگرم بر متر مربع
    وزن معادل پوشش سوله : 25 کیلوگرم بر متر مربع
    جمع : 60 کیلوگرم بر متر مربع
    DL = 60 KG/M2
    2 – بار برف :
    LL = 130 KG /M2
    3 - بار باد :
    فشار مبنائ سرعت باد بر اساس آئین نامه تابع ارتفاع سازه می باشد .
    H = 6 < 10 M → qe = 75 KG/M2
    جهت مقایسه تاثیر نیروی باد در مقابل تاثیر نیروی زلزله اثر نیروی باد را در انتهای ستون سوله بصورت متمرکز در نظر میگیریم و مقدار معادل آنرا بصورت زیر بدست میاوریم .
    qe = 75 kg/m2
    F= (0.45 0.8 ) * 6*75 = 563 kg /m = 0.563 t/m
    مکش = 0.45
    فشار = 0.8
    لنگر حول پایه ستون برابر صفر است بنابر این :
    ∑M=0 → (F)*6 = 0.563 * 9 * 9/2 → F = 3.8 ton    بار زلزله :
    25 درصد بار برف را در نظر می گیریم و وزن دیوار به ضخامت 35 سانتی متر را در محاسبات منظور مینمائیم .
    ضریب زلزله برابر با 0.12
    C = 0.12
    شدت بار افقی در بام :
    F2 = {60 kg/m2*6 m * 30 m 130 kg/m2 * 6 m * 30 m * 25%} * 0.12*103= 2.0
    DL = 60 KG/M2
    LL = 130 KG/M2
    شدت بار افق در روی ستون بعلت وزن دیوار :
    F = {6 m * 0.35 m * 6 m * 1.85 t/m2} * 0.12 = 2.8 ton


    اکنون داریم :
    ∑M = 0 → 2.8(6/2) = f1(6) → f1 = 1.4
    F = f1 f2 = 1.4 2.0 = 3.4 ton

    چون اثر نیروی باد ( 3.8 ) بیشتر از اثر نیروی زلزله ( 3.4 ) میباشد پس نیروی باد در مقابل نیروی زلزله کنترل کننده میباشد و از اثر زلزله صرف نظر می کنیم .    جهت طراحی و تعیین نیروهای وارد بر مجموعه ستون های طبقه همکف وزن نیمی از دیوار بالای کف اول و نیمی از وزن دیوار زیر کف اول محاسبه و به دیافراگم سقف اول اعمال می گردد تا بر اثر توزیع نیروهای افقی بوجود آمده بتوان مقاطع ستون های ساختمان را بدست آورد . بنابر این در محاسبه سوله نیز همین امر صادق بوده و وزن دیوار محاسبه و بصورت یک بار متمرکز در وسط ستون اعمال می گردد . البته قبول دارم که اعمال کل وزن دیوار پیرامونی کمی محافظه کارانه است اما جهت تامین ایمنی به دلیل ارتفاع بیش از حد معمول دیوارهای جانبی ستون ها بهتر است کل وزن دیوار محاسبه و اعمال گردد . البته توجه دارین که در بسیاری موارد دوستان طراح از تعبیه کلافهای افقی در ارتفاع تعیین شده به دلیل خواست کارفرما امتناع مینمایند و محل مربوطه با استفاده از بازشوهای وسیع و نورگیرهای بزرگ اشغال می گردد بنابر این تجربه نشان داده که برای تامین پایداری لازم بهتر است کل بار دیوار محاسبه و اعمال گردد.


    آنالیز تقریبی :
    بر گرفته از کتاب : steel designecs manual
    K = I2 / I1 * H / S

    S = √ 152 32 = 15.30

    با فرض :
    I1 = I2
    K = H/S = 6.00 / 15.30 = 0.392
    Φ=f/h →φ = 2/6 = 0.5
    M=1 φ = 1 0.5 = 1.5
    B= 2(K 1) m = 2(0.392 1) 1.5 = 4.284
    C = 1 2m = 1 2*1.5=4
    N= B mc = 4.284 1.5*4 = 10.284

    بار مرده :
    W= 60 kg/m2 * 6 m = 360 kg/m = 0.36 t/m
    MB = MD = -{wl2(3 5m)}/16n = -{0.36(30)2(3 5*1.5)}/16*10.284 = -20.68 t.m
    MC=wl2/8 m MB= 0.36*(30)2/8 1.5(-20.68) = 9.48 t.m
    HA=HE= -MB/h = 3.45 ton
    VA = VE = wl/2 = 0.36*30/2 = 5.4 ton
    بار برف :
    W = 130 kg/m2 * 6m = 780 kg/m = 0.78 t/m
    MB=MD=-{wl2(3 5m)}/16n = -{0.78(30)2(3 5*1.5)}/16*10.284 = -44.8 t.m
    MC=wl2/8 m MB = 0.76*302/8 1.5(-44.8)=20.55 t.m
    HA=HE=-MB/h = -(-44.8)/6 = 7.47
    VA=VE=wl/2 = 11.7 t

    DRIFT :

    برای یافتن حالت بحرانی تر همیشه بارگذاری برف نامتقارن در جهت مخالف وزش باد در نظر گرفته می شود .
    W=130 kg/m2 * 6 m = 780 kg/m = 0.78 t/m
    MB = MD = -{wl2(3 5m)}/32n = -{0.36(30)2(3 5*1.5)}/32*10.284 = -22.4 t.m
    MC=wl2/16 m MB= 0.36*(30)2/16 1.5(-22.4) = 10.27 t.m

    HA=HE=-MB/h = -(-22.4)/6 = 3.73 TON
    VE=3wl/8=3*0.78*30/8=8.77 ton
    VA=WL/8=0.78*30/8 = 2.92 ton

    Wind load :

    W=(75 kg/m2 * 6 m * 1.25)*0.75 = 422 kg/m = 0.422 t/m
    X=wf2(c m)/8n = 0.422(3)2(4 1.5)/8(10.284) = 0.254
    MB=X wfh/2 = 0.254 (0.422*3*6)/2 = 4.05 t.m
    MC=-wf2/4 mX= - 0.422*32/4 1.5*0.254 = -0.57 t.m

    MD=X-wfh/2 = 0.254 - (0.422*3*6)/2 = -3.54 t.m
    VA=-VE=-wfh(1 m)/2l = -0.422*3*6(1 1.5)/2*30 = -0.32 ton
    HE= - X/h wf/2 = -0.254/6 0.422*3/2 = 0.59 ton
    HA=0.676


    انتخاب :
    در اغلب موارد طراحی سوله ها ترکیب بارگذاری ( بار مرده بار برف ) حالت تعیین کننده می باشد. با توجه به تعیین عکس العمل های ناشی از بارگذاری بحرانی می توان در مرحله اول مقاطع را طراحی نموده و متعاقب آن آنالیز های مجدد را بر اساس همان بارگذاری بحرانی انجام داد .

    طراحی اولیه مقاطع :
    در قابهای شیبدار معمولا با ساخت کارخانه ای و ساخت از روی الگو روبرو هستیم . تعداد زیادی قاب از روی این الگو ساخته می شوند و بنابر این میتوان توجه داشت که طرح این الگو تا چه میزان در اقتصادی بودن نتیجه کار میتواند موثر باشد . جهت طراحی قابهای شیبدار که با ورق ساخته می شوند , روشی را باید اتخاذ کرد که کمترین میزان هدر رفتن مواد مصرفی را داشته باشد . از اینرو در ابتدا و قبل از شروع عملیات طراحی با در نظر گرفتن ارتفاع تیر و ستون در نقاط حداکثر و یکنواخت به برش ورق پرداخته و بعد از اطمینان یافتن یک برش صحیح آنگاه وارد محاسبه می شویم . معمولا ارتفاع گوشه قاب بین 25/1 تا 30/1 دهانه و ارتفاع قسمت ثابت وسط تیر بین 30/1 تا 40/1 در نظر می گیرند . ضخامت ورقهای مصرفی در مورد جان ورق 6 و 8 و حداکثر 10 میلیمتر و ورق های بال بین 6 تا 20 میلیمتر معمول است . ورق های ضخیم تر جان و بال فقط در مورد قابهای سنگین و دارای جراثقال بکار برده می شود .
    مشخصات گره B :
    1/25 ( 3000)=120
    → dw = 110 cm
    1/30(3000) = 100
    Bf = 20 cm
    Tf = 1.0
    Tw = 0.7
    I = 1/12 (0.7)(110)3 2*20*1.0*55.52 = 200851
    S = 200851/56 = 3586 موجود
    S = 65.47 *105 / 1440 = 4546 لازم
    مشخصات قسمت ثابت و متغیر :
    1/30 ( 3000 ) = 100
    → dw = 60 cm
    1/40 ( 3000 ) = 75
    Bf = 20 cm
    Tf = 1.0
    Tw = 0.7
    مشخصات گره A :
    Dw = 30
    Bf = 20 cm
    Tf = 1.0
    Tw = 0.7

    حال با تعیین مقادیر اولیه مقاطع و تغییرات خطی المانهای آن برای آنالیز دقیق با کامپیوتر قاب را به فواصلی تقسیم کرده و خصوصیات مقاطع را تعیین و در جدول تنظیم و بصورت اطلاعات ورودی برای آنالیز دقیق که بر اساس منحنی اعضاء توزیع لنگر خواهد بود به کامپیوتر داده می شود .
    http://www.iranomran.com/viewtopic.p...5f8cc97c8c133c
    زنده بودن را به بيداري بگذرانيم که سالها به اجبار خواهيم خفت!!!    (در این دَرگه ، ِکـه گـه گـه کـَه کُـه و کُـه کـَه شود ناگه

    مشـو غـــره بـه امـروزت که از فـــــردا نئی آگـــه)

    نظر


     سقف کُرمیت

     سقف کُرمیت


     شاید تکراری باشه اما کامله ....


     در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.
     تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.
     پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، . . . . .

     تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند.
     سقف تیرچه و بلوک کُرمیت
     با متداول شدن سقف های تیرچه و بلوک سنتی برخی از مشکلات سیستم طاق ضربی مرتفع شد. اما این سقف ها مشکلات دیگری را به همراه خود پدید آوردند که عمده ترین آنها ضرورت استفاده از شمع بندی در زیر سقف است.
     شمع بندی علاوه بر دست و پاگیر بودن هزینه زیادی را نیز بر ساختمان تحمیل می کند. در سال 1363 با استفاده از بلوك کُرمیت به جاي طاق ضربي كه قبلا” در اين سيستم بعنوان قالب ثابت بكار مي رفت عملا” سقف تیرچه وبلوک کُرمیت وارد بازارشد.
     این سقف به علت خود ایستا بودن تیرچه ها نیازی به شمع بندی ندارند و به همین علت از سرعت اجرای بسیار بالایی برخوردار می باشد. اجرای این سقف بر روی اسكلت های فولادی بتنی و دیوارهای باربر امکان پذیر می باشد.

     .
     سقف پلیمری کُرمیت
     در راستای سبک سازی ساختمان، این شرکت هم زمان با ستفاده از قالب کامپوزیت و بلوک های پوکه ای اقدام به استفاده از مصالح پلیمری در ساختمان کرده است.
     استفاده از بلوک های پلی استایرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تیرچه تا حدود 20% و کاهش فولاد مصرفی سازه تا حدود 7% می شود.
     سهولات اجرای این نوع سقف، باعث افزایش سرعت اجرا و درنیتجه کاهش هزینه های اجرایی می گردد. در عین حال در هزینه های حمل و نقل نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد. شیارهای مناسب ایجاد شده در زیر این بلوک ها باعث پیوستگی گچ و خاک در زیر سقف می گردد.
     در جهت بهبود استفاده از مصالح پلیمری، بخش تحقیق و توسعه این شرکت مشغول مطالعات و بررسی های بیشتر می باشد.


     سقف کامپوزیت کُرمیت
     سیستمهای معمول کامپوزیت در امریکا عینا” با تیرچه های با جان باز انجام می شود و معمولا” همراه با گذاشتن یک ورق فولادی موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندی روی آن بتن ریخته می شود . در این سيستم قالب ماندگار است و قطعات جان نیز با بتن احاطه نمی شود. در طراحی سیستم قالب کامپوزیت کُرمیت، نظر بر آن بوده که علاوه بر سرعت و تطبیق با آیین نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادی تر باشد. از این رو اولا” قالب باید قابل استفاده مداوم باشد، ثانیا” جان تیرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصادی تر طراحی نمود و از لرزش سقف نیز کاسته شود. سیستمهای کامپوزیت رایج در ایران که با تیرآهن ساده یا لانه زنبوری با تیر ورق استفاده می شوند، دارای جان باز نیستند.
     در وهله اول قالب هاي سقف كرميت سه قطعه بوده و براي باز كردن ، قطعات آن بايد از يكديگر جدا مي شد ، با تحقيق بخش R&D اين شركت این قالب با بهینه سازی و استفاده از خاصیت تغییر شکل ارتجاعی فولاد به قالبی یکچارچه تبدیل شد.     این قالب در بین تیرچه ها قرار گرفته و بعد از گيرش اولیه بتن قالب از زیر سقف در آورده می شود . این قالب محاسن بسیار زیادی دارد و با سرعت چیده و جمع آوری می گردد و با دقت مختصری , بارها قابل استفاده است. این قالب هم اکنون در پروژه های مختلف این شرکت مورد استفاده است.
     آخرین بررسی ها و دستاوردها نشان داد که بهتر است جهت تطبیق سیستم با سیستم تیرچه بلوک و استفاده از آرماتور حرارتی یک جهته و حذف آرماتور خمشی در دال فوقانی و در نتیجه صرفه جویی اقتصادی، فاصله لب با لب تیرچه ها حداکثر 75 سانتی متر باشد. مزیت این قالب در آن است که با رعایت دیگر شرایط آیین نامه می توان آرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر تیرچه را منظور نمود.
     هم اکنون این شرکت قالبهای جدید خود را به انتخاب مصرف کننده در فواصل و ارتفاع مختلف آماده عرضه نموده است. فاصله محور به محور تیرچه ها حدود 85 سانتی متر تا 95 سانتی متر و با ارتفاع 20 تا 25 سانتی متر، بسته به انتخاب خریدار و با مشاوره دفتر فنی شرکت و نوع تیرآهنهای مصرفی در سازه و طول دهانه است.
     سقف کاذب
     سقف های کاذب اولیه به صورت قطعات پلاستیکی در سالهای 1365 به بعد در اولین سقف های کامپوزیت کُرمیت به کار رفت. اما گران بودن مصالح ، نچسبیدن به گچ و خاک و خزش (Creep) باعث گردید که استفاده از آن مقید گردد. از سوی دیگر انواع تولیدات ورق گالوانیزه به صورت رابیتس در شکلها و فرمهای مختلف و تولید مواد اولیه آن (ورق گالوانیزه) در ایران ، ما را به سمت استفاده از این محصول سوق داد.


     سقف ضربی کُرمیت

     به علت اجبار در استفاده ار مصالح فشاری از زمان های قديم استفاده از طاق قوسی متداول بوده و به همین جهت استفاده از سیستم طاق ضربی نیز به عنوان نوعی طاق قوسی رواج داشته است. وجود اشکالات عمده در عملکرد سقف های ضربی با تیرآهن مانند عدم ایجاد یک دیافراگم مناسب بین ستون ها و مصرف زیاد فولاد در مقایسه با مقدار باربری ، باعث شد تا در سال 1356 با ارائه طرحی بهینه « سقف ضربی کُرمیت » نسبت به اصلاح این سیستم اقدام گردد.
     در سیستم طاق ضربی کُرمیت وجود بتن روی سقف می تواند یک دیافراگم مناسب بین ستون ها ایجاد کند و همچنین به علت بازبودن جان تیرچه ها مقدار زیادی در مصرف فولاد صرفه جویی می شود.


     اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي استفاده نمي شود ، اما براي پروژه هاي كوچك و يا دور افتاده ، هنوز هم كاربرد دارد.
     زنده بودن را به بيداري بگذرانيم که سالها به اجبار خواهيم خفت!!!     (در این دَرگه ، ِکـه گـه گـه کـَه کُـه و کُـه کـَه شود ناگه

     مشـو غـــره بـه امـروزت که از فـــــردا نئی آگـــه)

     نظر


      ادامه

      مزاياي سقف کرميت

      <li>کاهش هزينه
      </li><li>امکان حذف کش ها
      </li><li>سرعت و سهولت اجرا
      </li><li>عدم نياز به شمع بندي
      </li><li>پايين بودن تنش در بتن
      </li><li>سهولت اجرا داکت (بازشو)
      </li><li>حذف رد فولاد در زيرسقف
      </li><li>امکان اجراي همزمان چند سقف
      </li><li>مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا
      </li><li>يکنواختي زير سقف (مصرف گچ و خاک کمتر)
      </li><li>امكان نظارت بر اجراي سقف در طول عمليات اجرايي
      </li><li>کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف (حدود 20%)
      </li><li>يکپارچگي سقف و اسکلت (مقاومت در طول اجراي سقف)
      امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاص
      عدم نياز به شمع بندي
      طراحي سقف کرميت با اين فرض انجام مي شود که تيرچه ها به تنهايي (قبل از گرفتن بتن) توانايي تحمل وزن خود، بلوک، بتن خيس و عوامل اجرايي را داشته باشند. بنابراين سقف کرميت نيازي به شمع بندي در هيچ يک از مراحل عمليات اجرايي ندارد.
      سرعت و سهولت اجرا
      در اين سيستم، اجراي سقف نسبت به سيستم هاي مشابه آسانتر بوده و با سرعت بيشتري انجام مي شود. 48 ساعت پس از بتن ريزي، روي سقف قابل رفت و آمد و بارگذاري سبک بوده و مي توان عمليات ساختماني را ادامه داد که اين مزيت موجب سرعت در روند عمليات ساخت مي گردد.
      امکان اجراي همزمان چند سقف
      با توجه به اين که در سيستم سقف کرميت هيچ گونه شمع بندي وجود ندارد. عملا” مي توان چند سقف را براي بتن ريزي آماده کرد و هم زمان عمليات بتن ريزي را بر روي سقف ها انجام داد.
      اين کار براي ساختمان هاي با طبقات زياد و يا زيربناي کم بسيار مقرون به صرفه و مناسب است.
      يکپارچگي سقف و اسكلت
      به علت جوش شدن تيرچه ها به اسکلت، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت يکپارچه شده و مي تواند مانند يک ديافراگم صلب عمل کند. در اسکلت هاي بتني نيز با در نظر گرفتن قلاب هاي مخصوصي، امکان يکپارچگي بيشتري ايجاد مي شود.
      امکان حذف کش ها
      با توجه به يکپارچگي سقف و اسكلت، مي توان کش ها (اعضاي غيرباربر) را حذف کرد . حذف کش ها علاوه بر صرفه جويي در مصرف فولاد باعث يکنواختي بيشتر زير سقف شده و عمليات نازک کاري را به حداقل مي رساند.
      پايين بودن تنش در بتن
      به علت خود ايستا بودن تيرچه ها(تيرچه قبل از گرفتن بتن مي تواند وزن بلوک، بتن خيس و عوامل اجرايي را به تنهايي تحمل کند) تنش ايجاد شده در بتن بسيار پايين است .
      آزمايش بارگذاري روي سقف هاي کرميت که مقاومت نهايي بتن آنها کمتر از مقدار مورد نظر بوده نشان داده که بتن با مقاومت پايين به ظرفيت باربري سقف لطمه اي وارد نمي سازد.
      امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه ها و باربري هاي خاص
      در سيستم سقف کرميت امکان طراحي و اجراي سقف با دهانه هاي بلند و بارهاي سنگين وجود دارد. تاکنون سقف با دهانه 5/12 متر و همچنين سقف با شدت بار 7 تن بر متر مربع اجرا شده که در هر مورد آزمايش هاي بارگذاري ، ايمني سقف را تاييد کرده اند.
      حذف رد فولاد زير سقف
      اثر داغ آهن در سقف هاي ضربي به صورت خط تيره اي روي گچ مشاهده مي شود ولي در سقف کرميت به علت پايين تر بودن سطح بلوکها از تيرچه ها، پوشش گچ و خاک در زير تيرچه ها نسبت به بقيه نقاط سقف بيشتر است و همين امر سبب کاهش جذب ذرات معلق مي شود. بنابراين سايه فولاد بال تحتاني تيرچه ها مشاهده نمي گردد.
      سهولت اجراي داکت (بازشو)
      به علت فاصله زياد تيرچه ها (73 تا 100 سانتي متر محور به محور ) ايجاد داکت درسقف جهت عبور لوله هاي تاسيساتي نصب دودکش موتورخانه و شومينه نصب توالت ايراني و يا عبور کانال كولر به راحتي امکان پذير است و نياز به قطع کردن تيرچه ها نمي باشد.
      نظارت بر اجراي سقف در طول اجرا
      اكيپ هاي خاصي جهت نظارت بر سقف ها آموزش ديده اند تا در صورت تمايل مشتري در طي اجراي سقف ها نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مجريان صورت پذيرد و از سلامت اجراي سقف چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي اطمينان كامل حاصل گردد.
      ارائه ضمانت نامه
      اين شرکت باربري سقف هاي کرميت را که مطابق با ضوابط اجرايي و تحت نظارت مهندسين شرکت اجرا شده باشند ، با ارائه ضمانت نامه تضمين مي کند.
      کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف
      به علت فاصله زياد تيرچه ها (حدود 75 سانتي متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود 20% نسبت به تيرچه و بلوک معمولي کاسته شده و نهايتا” وزن سبک تر مي گردد. استفاده از بلوک هاي پوکه اي و بلوک هاي پلي استايرن کرميت يا سيستم کامپوزيت نيزدر کاهش وزن موثر است.
      مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا
      محاسبات و آزمايش هاي بارگذاري روي سقف نشان مي دهد که گسيختگي اين سيستم پس از تغيير شکل هاي بسيار زياد اتفاق مي افتد. « گسيختگي نرم» و اين رفتار سقف از نظر ايمني مطلوب است .

      مزاياي سقف کامپوزيت کرميت

      </li><li>کاهش وزن سقف
      </li><li>کاهش مصرف تيرچه
      </li><li>کاهش هزينه هاي تمام شده
      </li><li>عدم نياز به محل دپوي مصالح
      </li><li>سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات
      </li><li>سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
      نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي
      کاهش وزن سقف
      از آن جا که در اين سيستم بلوک حذف مي شود، وزن بلوک از وزن سقف کاذب کاسته مي شود، اين کاهش وزن حدود 10% کاهش مصرف تيرچه ، 7% کاهش وزن در اسکلت و فونداسيون ساختمان نيز خواهد داشت.
      کاهش مصرف تيرچه
      از آن جا که آكس به آکس تيرچه ها در سقف کامپوزيت حداقل 85 سانتيمتر مي باشد، اين امر باعث کاهش مصرف تيرچه و در نتيجه کاهش هزينه ها مي شود.
      سهولت اجراي داکت و عبور تأسيسات
      خالي بودن فضاي خالي بين تيرچه ها امکان عبور تمام کانالها، داکتها، لوله هاي برق و ديگر تأسيسات را به راحتي فراهم مي نمايد.
      نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي
      با توجه به آنکه تيرچه هاي فلزي کرميت داراي جان باز هستند و در هنگام اجرا جان تيرچه کاملا” از بتن انباشته مي شود، سقفهاي کرميت داراي لرزش نيستند.
      سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
      سنگين بودن وزن بلوک و در نتيجه وزن زياد سقف باعث خزش بتن و ايجاد خطر در هنگام زلزله مي گردد که همواره يکي از مسائل خطر آفرين انواع سيستمهاي تيرچه بلوک با دهانه بلند مي باشد. در سقف کامپوزيت کرميت با توجه به سبکي وزن سقف و کاهش بار وارده به تيرچه ها ، اجراي دهانه هاي بلند با اطمينان خاطر بيشتري انجام گرفته و تنش بتن مانند تمام سيستمهاي سقفهاي کرميت بسيار پايين باقي خواهد ماند و بتن را دچار خزش ننموده و ضريب مقاومت سقف بالا مي باشد.
      كاهش هزينه هاي تمام شده
      كاهش وزن تير چه مصرفي ، كاهش هزينه هاي بلوك ، كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، كاهش وزن اسكلت و فونداسيون ، نداشتن پرت ، سرعت اجراي بالا ، نصب سقف كاذب با كمتر از نصف هزينه سقفهاي كاذب موجود در بازار ، در مجموع باعث كاهش هزينه ساختمان ميگردد.
      به طور مثال چون هر قالب فلزي براي حداقل سي بار استفاده ، طراحي و ساخته ميشوند ميتوان با تعداد محدودي از اين قالبها مساحت زيادي سقف اجرا نمود.
      معمولا” اين موضوع در زمان اجرا با خريد يا كرايه تعداد مشخصي قالب انجام ميشود كه فقط شامل دو بار كرايه حمل ( رفت و برگشت قالب به كارگاه) انجام مي گردد و از هزينه بالاي حمل بلوك يا يونوليت و پرت زمان حمل جلوگيري ميشود.
      ضمنا” بهاي بلوك و حمل آن كه در ابتداي پروژه بايد هزينه گردد، صرفه جويي مي شود . در صورت نياز بخشي از اين هزينه نه تمامي آن به صورت سقف كاذب ، آن هم در انتهاي پروژه هزينه خواهد شد.
      * معرفی سیستم *
      بطور کلی سقف تیرچه فولادی با جان باز دارای عملکرد دال یکطرفه می باشد . در این سیستم تیرچه عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپای دو سر مفصل به تیر های تکیه گاهی متصل می گردد . این تیرچه در دو مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرد . د
      : مرحله اول باربری
      قبل از گرفتن بتن و در زمان اجرا , تیرچه بار مرده سقف شامل : وزن تیرچه , بلوک , بتن درجا و
      بار زنده ( عوامل اجرایی ) را در حد فاصل تکیه گاهها تحمل می کند .ر

      : مرحله دوم باربری
      T پس از گرفتن بتن ( رسیدن به 75 درصد مقاومت مشخصه ) تیرچه به صورت یک تیر با مقطع
      مشکل در می آید که تمامی بارهای وارد بر سقف را تحمل می کند . د
      : اجزاء تشکیل دهنده سیستم

      تیرچهبلوکبتن
      اجزاء تشکیل دهنده سیستم *
      تیرچه
      تیرچه ها در فواصل مشخص ( معمولا 75 سانتیمتر ) به موازات یکدیگر روی تیرهای باربر قرار می گیرند . در ساخت تیرچه های مذکور از نبشی و میلگرد در بال فوقانی , تسمه و میلگرد در بال تحتانی و یک میلگرد خم شده در جان استفاده می گردد . تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به این دلیل هیچگونه شمع بندی در زیر سقف انجام نمی پذیرد . د

      بلوک
      برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها و بعنوان قالب زیرین بتن پوششی از بلوک استفاده می گردد . بلوکها می توانند سیمانی , پلی استایرن و یا قالبهای موقت فلزی باشند . بلوکها فقط پر کننده بوده و هیچ گونه نقش سازه ای در تحمل بارهای وارده ندارند . د

      بتن
      بتن قسمتی از تیر مرکب است که فضای درونی تیرچه ها را پر کرده و روی بلوکها را به ضخامت 5 تا 7 سانتیمتر می پوشاند . بتن پس از حصول مقاومت لازم , به کمک عضو کششی تیرچه ها بار وارده بر سقف را تحمل می کند .
      * سقف تیرچه های فولادی با جان باز دارای مزایایی بشرح ذیل می باشد *

      عدم نیاز به شمع بندی
      تیرچه های فولادی با جان باز طوری طراحی و ساخته می شوند که هنگام اجرا توان تحمل وزن خود , اجزای پرکننده بین تیرچه ها , بار دینامیکی ناشی از پمپاژ بتن , عوامل اجرایی و وزن بتن خیس را داشته باشند . بنابراین سقف با تیرچه های فولادی با جان باز در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی نیازی به شمع بندی نخواهد داشت . ر

      : امکان اجرای همزمان چند سقف

      با توجه به عدم نیاز به شمع بندی در سیستم سقف تیرچه های فولادی با جان باز , امکان آماده ساختن چند سقف بر روی هم برای بتن ریزی براحتی وجود داشته و می توان عملیات بتن ریزی را همزمان انجام داد . که در این صورت بدلیل کاهش تعداد دفعات بتن ریزی خصوصا هنگامیکه تعداد طبقات زیاد بوده و مساحت هر سقف کم باشد , صرفه جویی اقتصادی بدنبال خواهد داشت .

      سرعت و سهولت اجرا
      عدم نیاز به شمع بندی , وزن کم مصالح مصرفی و امکان اجرای همزمان چند سقف باعث می گردد اجرای سیستم مورد نظر در مقایسه با سیستمهای مشابه , از سرعت بیشتری برخوردار باشد . امکان بارگذاری سبک در سیستم مورد نظر , اجرای سقفهای بعدی را در زمان کوتاهی پس از بتن ریزی میسر نموده و موجب کاهش زمان اجرا خواهد شد . نظر به اینکه سیستم مورد بحث نیاز به شمع بندی ندارد , چنانچه به هر دلیل عملیات بتن ریزی با تاخیر مواجه گردد , عملیات اجرایی سقفهای بعدی متوقف نخواهد شد . ر

      : کاهش میزان بتن مصرفی

      مطابق نشریه شماره 151 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( ضوابط طراحی و اجرای تیرچه های فولادی با جان باز ) , فاصله به محور تیرچه ها در این سیستم 75 سانتیمتر می باشد . این مزیت در مقایسه با سیستمهای مشابه موجب کاهش تعداد تیرچه ها و چاله های بتنی شده و در نتیجه کاهش میزان بتن مصرفی را بدنبال خواهد داشت . ( بطور تقریبی یک متر مکعب بتن , ده متر مربع از سقف را خواهد پوشاند .)
      کاهش وزن سقف
      کاهش میزان بتن مصرفی با توجه به وزن مخصوص آن که عمده ترین بخش وزنی سقف را به خود اختصاص میدهد , موجب کاهش وزن سیستم تا میزان 20% در مقایسه با سیستمهای مشابه خواهد شد. ضمن اینکه استفاده از پرکننده های پلی استایرن و بلوکهای پوکه ای به کاهش وزن سقف کمک بیشتری خواهد کرد .همچنین وزن کم و تعداد کم تیرچه ها در مقایسه با تیرهای فرعی و یا تیرچه های مشابه , وزن سقف را به حداقل ممکن خواهد رساند


      تیرچه فولادی با بلوک پلی استایرن

      تیرچه فولادی با بلوک سیمانی


      تیرچه بتونی با بلوک سفالی

      یکپارچگی سقف و اسکلت
      در اسکلت فلزی که اتصال تیرچه ها به اسکلت با جوش انجام می شود و یا در اسکلت بتنی که انتهای تیرچه باید حداقل به اندازه 10 سانتیمتر داخل کلاف بتنی افقی یا تیر بتنی قرار گیرد, پس از رسیدن بتن به مقاومت نهایی , سقف و اسکلت به صورت یکپارچه عمل می نماید که به مفهوم عمل نمودن سقف به عنوان دیافراگم صلب می باشد . در این صورت انتقال بارهای جانبی از طریق دیافراگم به عنوان مقاوم در برابر بارهای جانبی به راحتی صورت گرفته و عملکرد بهتری از سازه به عنوان زلزله مورد انتظار خواهد بود. ر
      : امکان حذف کش ها
      در سقفهای تیرچه و بلوک معمولی به علت عدم امکان اتصال مکانیکی بین تیرچه ها و تیرهای فلزی , فرض بر این است که هماهنگی تغییر مکان جانبی قابها توسط کش ها تامین می گردد ولی در سیستم مورد بحث به این دلیل که تیرچه ها به اسکلت جوش می شوند , می توانند تغییر مکان جانبی قابها را هماهنگ سازند و دیگر نیازی به استفاده از کش ها نمی باشد . مزیت این عمل یکنواختی زیر سقف و صرفه جویی در مصرف فولاد خواهد بود . ر
      مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا
      هنگام آزمایشهای بارگذاری ثقلی , سیستم سقف با تیرچه فولادی در تغییر شکلهای بسیار زیاد گسیخته می شود که بیانگر مقاومت بالای این سیستم نسبت به سیستمهای مشابه می باشد و در بارگذاری جانبی , بدلیل ناچیز بودن حداکثر تغییر شکل افقی دیافراگم نسبت به تغییر مکان نسبی طبقه زیرین , سیستم سقف مذکور از صلبیت بالایی برخوردار می باشد . چنین عملکردی ضمن تامین اولین گام در شکل پذیری سیستم ( ظرفیت استهلاک انرژی ناشی از باردینامیکی زلزله ) , رفتار دینامیکی سازه را بهنگام بروز زلزله بهبود می بخشد . ر

      : پایین بودن تنش در بتن
      با محاسبه مقطع مرکب در سیستم مورد بررسی , می توان بالا بودن تار خنثی را در مقطع معادل مشاهده کرد که بیانگر پائین بودن تنش در بتن می باشد . لذا می توان از بتن با مقاومت پائین تر در این سیستم استفاده کرد , بدون اینکه به ظرفیت باربری سقف لطمه ای وارد شود. ر


      حذف رد فولاد زیر سقف
      اثر یا داغ تیرآهن در سقفهای ضربی بصورت خط تیره ای روی گچ مشاهده می شود . ولی در این سقف بدلیل پائین بودن سطح بلوک یا هر پرکننده دیگری از تیرچه ها پوشش گچ و خاک در زیر تیرچه ها نسبت به بقیه نقاط سقف بیشتر است و همین امر سبب کاهش جذب ذرات معلق در هوا می شود . بنابراین سایه فولاد بال تحتانی تیرچه ها مشاهده نمی گردد .
      :یکنواختی زیر سقف
      بدلیل عدم استفاده از شمع بندی در سیستم مذکور , هنگام ساخت تیرچه ها بسته به طول تیرچه خیز منفی به آن اعمال خواهد شد تا پس از انجام عملیات اجرایی سقف و با وارد شدن وزن بارهای مرده و زنده , سطحی یکنواخت در زیر سقف حاصل گردد------------


      منبع : http://nskh.wordpress.com
      زنده بودن را به بيداري بگذرانيم که سالها به اجبار خواهيم خفت!!!      (در این دَرگه ، ِکـه گـه گـه کـَه کُـه و کُـه کـَه شود ناگه

      مشـو غـــره بـه امـروزت که از فـــــردا نئی آگـــه)

      نظر


       در مورد سازه فلزی به لینکهایی که در این وبلاگ هست سری بزنید جالبه

       نوشته اصلي بوسيله vahid_pakrou نمايش پست
       مزایا و معایب ساختمانهای فلزی

       احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
       الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

       با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا" بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.


       مزایای ساختمان فلزی:

       1- مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .

       2- خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص ان بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .

       3- دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .

       4- خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروی مینماید . مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

       5- شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند.

       6- پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکه آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد ، ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا" ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .


       7- مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان ودر برش نیز خوب و نزدیک به کشش وفشار است .در تغییر وضع بارها، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالآتحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

       8- انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی ساختمان کلا" ویران نخواهد گردید . در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .

       9- تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و .... میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .

       10- شرائط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ، شرایط جوی متفاوت با تهمیدات لازم قابل اجراء است .

       11- سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .

       12- پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

       13- وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر مترمربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر مترمکعب تخکین زد ، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم برمترمربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمترمکعب می باشد .

       14- اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .

       15- ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است .


       تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا" بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.

       عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.       معایب ساختمانهای فلزی:

       1- ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دکای اسکلت فلزی از 500 تا 600 درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد .

       2- خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است .

       3- تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا" کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

       4- جوش نامناسب : در ساختمانهای فلری اتصال قطعات به همدیگر با جوش ، پرچ ، پیچ صورت میگیرد . استفاده از پیچ و مهره وتهیه ، ساخت قطعات در کارخانجات اقتصادی ترین ، فنی ترین کار می باشد که در کشور ما برای ساختمانهای متداول چنین امکاناتی مهیا نیست . اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین آلات قدیمی ، عدم کنترل دقیق توسط مهندسین ناظر ، گران بودن هزینه آزمایش جوش و ...... برزگترین ضعف میباشد.

       تجربه ثابت کرده است که سوله های ساخته شده در کارخانجات درصورت رعایت مشخصات فنی و استاندارد ، این عیب را نداشته و دارای مقاومت سازه ایی بهتر در برابر بارهای وارده و نیروی زلزله است.
       http://metal-deck-tabriz.blogfa.com

       نظر


        سلام
        یه ساختمان دارم که سازش اسکلت فلزیه
        و فقط همکف دارم که توی سایت پخش هست
        چند فضای همایشی و کنفرانس دارم که طبیعتا نباید ستون بخوره
        اگه بخوام این فضاها رو خرپا بزارم
        نحوه ی نصبش به اسکلت فلزی به چه صورت میشه؟
        ممنون
        خواستند ما را دفن کنند، افسوس که ما بذر بودیم.
        tel ID: @f_ardeshiry

        نظر


         نوشته اصلي بوسيله take off نمايش پست
         سلام
         یه ساختمان دارم که سازش اسکلت فلزیه
         و فقط همکف دارم که توی سایت پخش هست
         چند فضای همایشی و کنفرانس دارم که طبیعتا نباید ستون بخوره
         اگه بخوام این فضاها رو خرپا بزارم
         نحوه ی نصبش به اسکلت فلزی به چه صورت میشه؟
         ممنون
         با سلام
         آیا خرپا رو ساختید ؟؟ یا نه قراره بسازید ؟؟
         اگر قراره ساخته بشه ، مشخصات دهانه های سالن و ارتفاع سالن .
         در مورد نصبش هم رو ستون ها اتصالات مناسب نصب میشه و خرپا روی اون قرار میگیره.


         با تشکر

         نظر


          نوشته اصلي بوسيله Ziba__Ahmad pour نمايش پست
          با سلام
          آیا خرپا رو ساختید ؟؟ یا نه قراره بسازید ؟؟
          اگر قراره ساخته بشه ، مشخصات دهانه های سالن و ارتفاع سالن .
          در مورد نصبش هم رو ستون ها اتصالات مناسب نصب میشه و خرپا روی اون قرار میگیره.


          با تشکر
          ممنون زا لطفت
          حقیقتش کار اجرایی نیست
          برای طرحمه
          خواستند ما را دفن کنند، افسوس که ما بذر بودیم.
          tel ID: @f_ardeshiry

          نظر


           سلام به همگی.دوستان من یه کار متره دستمه که باید بعضی از قسمتاش رو متره کنم و متاسفانه چون کار ناقصه خودم باید دیتیل هاش رو بکشم.الان همه چیزش تمومه به جز سقف.ینی نمیدونم چه جور سقفی برا ساختمان بتنی اجراش آسونتره.پروژه هم طوریه که لازم نیس توش دقیق شم و سرسری هم باشه اوکیه.همینجوری مثه فونداسیون میشه قالب زد و مسلحش کرد و بعد با بتن پرش کرد؟
           ممنون میشم اگه کمکم کنین

           دست از طلب ندارم، تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن درآید

           نظر


            نوشته اصلي بوسيله Arezoya نمايش پست
            سلام به همگی.دوستان من یه کار متره دستمه که باید بعضی از قسمتاش رو متره کنم و متاسفانه چون کار ناقصه خودم باید دیتیل هاش رو بکشم.الان همه چیزش تمومه به جز سقف.ینی نمیدونم چه جور سقفی برا ساختمان بتنی اجراش آسونتره.پروژه هم طوریه که لازم نیس توش دقیق شم و سرسری هم باشه اوکیه.همینجوری مثه فونداسیون میشه قالب زد و مسلحش کرد و بعد با بتن پرش کرد؟
            ممنون میشم اگه کمکم کنین
            با سلام :همکار محترم:
            توصییه می کنم هیچ کاری را در حرفه خود سرسری نگیرید حتی تمرینی وساده-عادت می شود ودر اینده -ناخوداگاه به کارهای شما اسیب میرساند. بعنوان یک دوست مسن گفتم حمل بر جسارت نشود.
            در مورد سقف بتنی معمول هم از دال یکپارچه (با ضخامت 15 تا 20 سانت-چون نمی دانم دهانه وعرض وطول سقف چقدر است تا محاسبه کنم .)بتن با پخش بار دو طرفه -ویا پوششش تیرچه بلوک استفاده کنید.
            اگر مشخصات دقیق تر بود:تعدادطبقات-فونداسیونها-ابعاد ستونها -تیرهای بتنی را با تجارب خود با تقریب قرین به واقعیت تا 90 در صد برایتان می گفتم .بطور ذهنی-طول وعرض پلان-تعدادطبقه-در یک صفحه کروکی ستونگذاری کافی است -برای من 20 دقیقه کار دارد-بهرحال موفق باشید.بعد بدهید ایتبس مقاطع را چک کند.
            ویرایش شده توسط سیامک ترکاشون; 2015/5/17, 07:23 AM.

            نظر


             نوشته اصلي بوسيله سیامک ترکاشون نمايش پست
             با سلام :همکار محترم:
             توصییه می کنم هیچ کاری را در حرفه خود سرسری نگیرید حتی تمرینی وساده-عادت می شود ودر اینده -ناخوداگاه به کارهای شما اسیب میرساند. بعنوان یک دوست مسن گفتم حمل بر جسارت نشود.
             در مورد سقف بتنی معمول هم از دال یکپارچه (با ضخامت 15 تا 20 سانت-چون نمی دانم دهانه وعرض وطول سقف چقدر است تا محاسبه کنم .)بتن با پخش بار دو طرفه -ویا پوششش تیرچه بلوک استفاده کنید.
             اگر مشخصات دقیق تر بود:تعدادطبقات-فونداسیونها-ابعاد ستونها -تیرهای بتنی را با تجارب خود با تقریب قرین به واقعیت تا 90 در صد برایتان می گفتم .بطور ذهنی-طول وعرض پلان-تعدادطبقه-در یک صفحه کروکی ستونگذاری کافی است -برای من 20 دقیقه کار دارد-بهرحال موفق باشید.بعد بدهید ایتبس مقاطع را چک کند.
             سلام.اختیار دارید استاد.من بی نهایت از شما سپاسگذارم.راستش خودم رو دقیق کار کردن حساسم و مخصوصا اگه کاری که انجام میدم برای دیگری باشه.شما کاملا حق دارید فقط در اثر بی تجربگی و کمبود وقت و نداشتن دیتایل های معماری یه همچین درخواستی مطرح کردم وگر نه 100 درصد با شما موافقم.

             دست از طلب ندارم، تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن درآید

             نظر


              با سلام به همکارانمحترم جوان وبخصوص دانشجویان عزیز:
              در اغلب موارد مطروحه برای مشورت وهمفکری اغلب دوستان بعللی از طرح شفاف ودرست مسئله خودداری یا فراموش می کنند.-برای نتیجه بهتر -در فایلی ضمیمه توضیحاتی داده ام. در جهت محاسبات کلی پروژه واستراکچر : مقاطعی که می دهم را بعنوان مقاطع اولیه به نرم افزار مورد استفاده خود دهید وچک کنید جوابگوهستند یاخیر؟. من یک فرم معمول اجرایی که با توجه به محدودیت مالی مردم حداقل 60 در صد پروژه ها ی طبقه با در امد خوب جامعه -بیشتر این تیپ اجرایی است وشما نظارت دارید -را برگزیدم برای مثال-فرقی ندارد هر پروژه ای بود(مسکونی-ورزشی-سوله -صنعتی-بیمارستان-برج و....) سایر کاربری ها این حداقل مشخصات را بدهید تا اگر سئوالی بود بنده بتوانم تا حد امکان جواب مفید دهم. با تشکر.
              فایل ضمیمه: کروکی مشخصات وابعاد پلان واستراکچر.pdf
              ویرایش شده توسط سیامک ترکاشون; 2015/5/17, 08:27 PM.

              نظر

              Working...
              X