مهندسی شهرسازی

بله شما به عنوان یک مهندس می تونید دورکاری انجام بدید فقط لازمه تا مهارت های یک مهندس دورکار در رشته خودتون رو بدونید و با تلاش اونو بدست بیارید! بعد از اون باید دنبال پروژه برای دریافت بگردید!(البته این هم سخت نیست چون ما الان وسط عصر تکنولوژی هستیم و تو عصر تکنولوژی و فراگیر شدن اینترنت پیدا کردن یه سایت خوب برای اینکه ما رو به هدف دورکار شدن و گرفتن پروژه برسونه سخت نیست)