اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت(سراسری، آزاد)

Collapse
این یک تاپیک مهم است.
X
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت(سراسری، آزاد)

  کارشناسی ارشد 91- دفترچه 1- مدیریت اجرایی
  کارشناسی ارشد 91-دفترچه 2- مدیریت اجرایی
  Attached Files
  ویرایش شده توسط ghazal1991; 2013/7/16, 11:12 AM.
  خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
  مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
  مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
  مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

  خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
  تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
  شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


  یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
  بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../

  #2
  کارشناسی ارشد 91- مجموعه مدیریت
  کارشناسی ارشد 91- مجموعه مدیریت- پاسخنامه
  Attached Files
  خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
  مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
  مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
  مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

  خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
  تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
  شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


  یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
  بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
  نظر


   #3
   کارشناسی ارشد 90- مجموعه مدیریت
   کارشناسی ارشد 90- مجموعه مدیریت- پاسخنامه دانلود
   Attached Files
   خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
   مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
   مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
   مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

   خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
   تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
   شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


   یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
   بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
   نظر


    #4
    کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت 88 + پاسخنامه
    Attached Files
    خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
    مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
    مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
    مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

    خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
    تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
    شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


    یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
    بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
    نظر


     #5
     کارشناسی ارشد 89 مجموعه مدیریت+ پاسخنامه
     Attached Files
     خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
     مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
     مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
     مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

     خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
     تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
     شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


     یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
     بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
     نظر


      #6
      کارشناسی ارشد92- مجموعه مدیریت

      دروس:
      تئوری های مدیریت
      زبان عمومی+پاسخنامه
      Attached Files
      خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
      مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
      مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
      مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

      خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
      تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
      شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


      یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
      بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
      نظر


       #7
       کارشناسی ارشد 92- مجموعه مدیریت
       Attached Files
       خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
       مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
       مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
       مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

       خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
       تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
       شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


       یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
       بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
       نظر


        #8
        کارشناسی ارشد 92- مجموعه مدیریت اجرایی+ پاسخنامه
        Attached Files
        خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
        مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
        مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
        مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

        خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
        تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
        شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


        یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
        بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
        نظر


         #9
         آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 91- مجموعه مدیریت صنعتی
         Attached Files
         خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
         مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
         مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
         مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

         خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
         تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
         شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


         یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
         بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
         نظر


          #10
          آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 90- مجموعه مدیریت صنعتی
          Attached Files
          خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
          مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
          مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
          مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

          خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
          تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
          شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


          یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
          بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
          نظر


           #11
           آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 89- مجموعه مدیریت صنعتی
           Attached Files
           خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
           مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
           مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
           مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

           خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
           تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
           شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


           یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
           بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
           نظر


            #12
            آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 88- مجموعه مدیریت صنعتی
            Attached Files
            خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
            مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
            مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
            مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

            خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
            تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
            شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


            یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
            بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
            نظر


             #13
             آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 90- مدیریت بازرگانی
             Attached Files
             خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
             مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
             مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
             مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

             خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
             تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
             شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


             یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
             بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
             نظر


              #14
              آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 89- مدیریت بازرگانی
              Attached Files
              خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
              مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
              مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
              مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

              خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
              تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
              شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


              یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
              بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
              نظر


               #15
               آزاد- کارشناسی ارشد ناپیوسته- سال 88- مدیریت بازرگانی
               Attached Files
               خداوندا تو می دانی که من/دلواپس فردای خود هستم
               مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا گم کنم اهداف زیبا را
               مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت/دلم بین امید و ناامیدی می زند پرسه
               مرا تنها تو نگذاری/که من تنها ترین تنها، انسانم

               خدا گوید: تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم/تو ای والا ترین موجود دنیایم
               تو ای انسان/بدان همواره این آغوش من باز است
               شروع کن، یک قدم با تو/تمام گام های مانده اش با من!


               یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد ،نگاهی نکنم دل کسی
               بلرزد ،حرفی نزنم دل کسی بشکند که تنها دل من دل نیست.../
               نظر

               Working...
               X