اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

آموزش تصویری نوشتن نامه در آزمون آیلتس بخش سوم

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  آموزش تصویری نوشتن نامه در آزمون آیلتس بخش سوم


  اشاره: بخش سوم و آخر از سری آموزش های تصویری رایتینگ جنرال نوشتن نامه

  در این ویدئوی تصویری با نمونه ای بسیار عالی از آموزش های رایتینگ جنرال و نوشتن نامه آشنا
  خواهید شد. مدرس این ویدئو یکی از اساتید برجسته آیلتس در انگلستان است که به شکل دقیق و
  موشکافانه نکات رایتینگ جنرال و نامه نگاری را به شما آموزش می دهد. قسمت های قبلی این ویدئو نیز
  در سایت قرار گرفته است تا بتوانید به راحتی با تکنیک های نامه نگاری در آزمون آیلتس آشنا شوید.

  Download: Letter writing 3 of 3.flv
  Size: 9666 kb

  #2
  آموزش تصویری نوشتن نامه در آزمون آیلتس بخش دوم  اشاره: بخش دوم از سری آموزش های تصویری رایتینگ جنرال نوشتن نامه

  در این ویدئوی تصویری با نمونه ای بسیار عالی از آموزش های رایتینگ جنرال و نوشتن نامه آشنا
  خواهید شد. مدرس این ویدئو یکی از اساتید برجسته آیلتس در انگلستان است که به شکل دقیق و
  موشکافانه نکات رایتینگ جنرال و نامه نگاری را به شما آموزش می دهد. قسمت های بعدی این ویدئو نیز
  در سایت قرار خواهد گرفت تا بتوانید به راحتی با تکنیک های نامه نگاری در آزمون آیلتس آشنا شوید.

  Download: Letter writing 2 of 3.flv
  Size: 10212 kb

  نظر


   #3
   آموزش تصویری نوشتن نامه در آزمون آیلتس بخش اول   اشاره: بخش اول از سه بخش آموزش تصویری نگارش نامه در آزمون رایتینگ آیلتس جنرال

   در این ویدئوی تصویری با نمونه ای بسیار عالی از آموزش های رایتینگ جنرال و نوشتن نامه آشنا
   خواهید شد. مدرس این ویدئو یکی از اساتید برجسته آیلتس در انگلستان است که به شکل دقیق و
   موشکافانه نکات رایتینگ جنرال و نامه نگاری را به شما آموزش می دهد. قسمت های بعدی این ویدئو نیز
   در سایت قرار خواهد گرفت تا بتوانید به راحتی با تکنیک های نامه نگاری در آزمون آیلتس آشنا شوید.
   Download: Letter writing 1 of 3.flv
   Size: 10379 kb

   نظر


    #4
    آموزش تصویری تصحیح رایتینگ آیلتس بخش چهارم    اشاره: بخش چهارم از سری آموزش های تصویری رایتینگ آیلتس در رابطه با تصحیح رایتینگ داوطلبین

    این ویدئوی آموزشی که بخش چهارم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
    داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
    آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
    است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
    نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
    خواهید شد.
    Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 4 of 8).flv
    Size: 8598 kb

    نظر


     #5
     اشاره: بخش پنجم از سری ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس در زمینه تصحیح نمونه رایتینگ داوطلب

     این ویدئوی آموزشی که بخش پنجم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
     داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
     آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
     است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
     نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
     خواهید شد.

     Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 6 of 8).flv
     Size: 12571 kb

     نظر


      #6

      اشاره: بخش ششم از سری آموزشهای تصویری تصحیح رایتینگ آیلتس

      این ویدئوی آموزشی که بخش ششم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
      داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
      آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
      است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
      نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
      خواهید شد.

      Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 6 of 8).flv
      Size: 12571 kb

      نظر


       #7


       اشاره: بخش هفتم از 8 بخش آموزش تصویری رایتینگ آیلتس در مورد تصحیح رایتینگ داوطلب

       این ویدئوی آموزشی که بخش هفتم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
       داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
       آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
       است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
       نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
       خواهید شد.

       Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 7 of 8).flv
       Size: 12145 kb

       نظر


        #8
        اشاره: بخش هشتم و قسمت آخر از سری آموزش های تصویری رایتینگ در رابطه با تصحیح رایتینگ داوطلبین آیلتس

        این ویدئوی آموزشی که بخش هشتم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
        داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
        آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
        است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
        نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
        خواهید شد.
        Download: Part 8.flv
        Size: 7224 kb

        نظر


         #9
         آموزش تصویری تصحیح رایتینگ آیلتس بخش سوم         اشاره: بخش سوم از 8 بخش آموزش تصویری نکات رایتینگ آیلتس

         این ویدئوی آموزشی که بخش سوم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
         داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
         آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
         است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
         نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
         خواهید شد.
         Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 3 of 8).flv
         Size: 8342 kb

         نظر


          #10
          آموزش تصویری تصحیح رایتینگ آیلتس بخش دوم          اشاره: بخش دوم از 8 بخش آموزش تصویری نکات آیلتس و تصحیح نمونه رایتینگ داوطلب

          این ویدئوی آموزشی که بخش دوم از 8 بخش می باشد سعی دارد نمونه ای از رایتینگ یکی از
          داوطلبین آیلتس را تصحیح کند و از این طریق نکات بسیار مهمی را که در رایتینگ باید رعایت شود
          آموزش دهد. شخصی که در این ویدئو صحبت می کند یکی از معروفترین اساتید آیلتس در جهان
          است که کتاب های بسیار زیادی را در این زمینه تالیف کرده است. شما با تماشای این ویدئو با نحوه
          نمره دهی در آزمون آشنا می شوید و نیز اصولی را فرا خواهید گرفت که در کمتر جایی با آن روبرو
          خواهید شد.

          Download: Evaluating a student_s written IELTS essay (part 2 of 8).flv
          Size: 7608 kb

          نظر


           #11
           بسیار عالی بود ممنون
           دعا میتواند حتی ناممکن را دگرگون کند.

           نظر

           Working...
           X