اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

[مقالات باستان شناسی] گلنبشته هاي باروي تخت جمشید (خطّ و نوع متن ها )

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  [مقالات باستان شناسی] گلنبشته هاي باروي تخت جمشید (خطّ و نوع متن ها )

  گلنبشته هاي باروي تخت جمشید
  (خطّ و نوع متن ها )
  دکتر بهمن فیروزمندي
  استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
  لیلا مکوندي
  دانشجوي دکتري گروه باستان شناسی دانشگاه تهران


  چکیده:
  در امپراتوري وسیع هخامنشی از خطّ و زبان هاي متفاوتی در نقاط مختلف قلمرو هخامنشی براي انجام فعالیت هاي اداري اقتصادي در سیستم هاي اداري استفاده می کردند .
  آرشیو باروي تخت جمشید در مرکز امپرتوري مربوط به سال هاي 13 تا 28 سلطنت داریوش بزرگ را می توان بزرگترین و مهمترین سازمان اداري چند زبانۀ هخامنشی دانست. اگرچه زبان
  قالب در گل نبشته هاي آرشیو، ایلامی است ولی گل نبشته هایی به زبان آرامی و نمونه هایی به خط هاي پارسی باستان، یونانی، بابلی، فریگیه اي نیز شناسایی شده است. این چندزبانه بودن به نوعی، نمایشگر وضعیت اجتماعی چند ملّیتی تخت جمشید و نواحی اطراف آن است . اسناد چندزبانۀ بارو در ساختاري از مدارك پیچیده قرار دارند، البتّه متن هاي آنها مربوط به فعالیت هاي اداري مشابه است. در این مقاله سعی داریم به بررسی اهمیت این مدارك و طبقه بندي هاي ارائه شده براي آنها بر اساس شکل، زبان و متن آنها بپردازیم.

  واژه هاي کلیدي: هخامنشی، تخت جمشید، آرشیو بارو، گل نبشته، ایلامی، لوح نوشته نشده.
  Attached Files
  ......

Working...
X