اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

بورس

Collapse

تالار ها تاپیک‌ها پست ها آخرین ارسال
No forums found.
 •  
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
 • New Topics
Clear All
new posts
گفتگویی وجود ندارد.
 •  
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
 • مرتب شده طبق
 • ترتیب
Clear All
new posts
تاپیک‌ها آمار آخرین ارسال
شروع شده توسط onia$ در, 2013/1/06, 08:53 AM
421 پاسخ
90,969 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال مریم تهرانی  
مهم: بورس کالا توسط sajad 3000
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 12:14 AM
0 پاسخ
13,681 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:09 AM
0 پاسخ
11,703 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
مهم, لينك تاپیک در تالار قبلي: بـــــــــــــــــورس توسط onia$
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:09 AM
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/07, 11:36 AM
52 پاسخ
10,422 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال bahram6666
توسط bahram6666
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/07, 11:35 AM
45 پاسخ
9,708 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال hamedata
توسط hamedata
 
مهم: بورس کالا توسط mehdipesse
شروع شده توسط mehdipesse در, 2012/5/16, 07:52 AM
743 پاسخ
35,101 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
مهم, لينك تاپیک در تالار قبلي: بورس کالا توسط sajad 3000
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 12:14 AM
مهم: بورس شرکت ها توسط onia$
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/21, 09:22 AM
157 پاسخ
18,118 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/07, 11:40 AM
80 پاسخ
12,848 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/5/17, 10:34 AM
24 پاسخ
6,507 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
مهم: آموزش بورس توسط mehdipesse
شروع شده توسط mehdipesse در, 2012/5/15, 07:47 AM
49 پاسخ
11,007 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال P O U R I A
توسط P O U R I A
 
شروع شده توسط petromech در, 2019/10/12, 09:29 PM
0 پاسخ
522 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال petromech
توسط petromech
 
شروع شده توسط خلیل رحمانی در, 2015/4/08, 07:03 PM
14 پاسخ
3,362 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال خلیل رحمانی  
شروع شده توسط mobin master در, 2018/10/02, 10:04 PM
0 پاسخ
106 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال mobin master
توسط mobin master
 
شروع شده توسط PCMFA در, 2017/5/26, 08:03 PM
0 پاسخ
558 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال PCMFA
توسط PCMFA
 
شروع شده توسط h-shayesteh در, 2017/4/07, 05:22 PM
0 پاسخ
646 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال h-shayesteh
توسط h-shayesteh
 
شروع شده توسط PCMFA در, 2016/11/08, 10:26 PM
0 پاسخ
809 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال Hussain7
توسط Hussain7
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 01:21 PM
0 پاسخ
656 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 01:20 PM
0 پاسخ
375 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 01:16 PM
0 پاسخ
378 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2016/2/10, 12:52 AM
0 پاسخ
670 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط vooroojak khanoom در, 2016/2/10, 12:51 AM
0 پاسخ
367 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال vooroojak khanoom  
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:49 AM
0 پاسخ
337 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
321 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
413 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
311 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
395 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
307 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
490 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
345 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:47 AM
0 پاسخ
302 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:25 AM
0 پاسخ
253 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط P O U R I A در, 2016/2/07, 01:53 PM
0 پاسخ
2,149 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال P O U R I A
توسط P O U R I A
 
شروع شده توسط lootus686 در, 2014/7/23, 02:45 PM
11 پاسخ
1,829 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال meytim
توسط meytim
 
شروع شده توسط best1 در, 2015/8/23, 03:56 PM
1 پاسخ
640 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال باران 686
توسط باران 686
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: ارزش گذاری؛ رویکرد بازار توسط yalda125
شروع شده توسط yalda125 در, 2015/3/07, 08:36 PM
شروع شده توسط onia$ در, 2013/12/10, 01:19 PM
1 پاسخ
1,660 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال roya.m62
توسط roya.m62
 
شروع شده توسط tashakori در, 2014/4/27, 08:16 AM
10 پاسخ
1,915 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال tashakori
توسط tashakori
 
شروع شده توسط P O U R I A در, 2014/6/25, 11:12 PM
0 پاسخ
971 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال P O U R I A
توسط P O U R I A
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/10/06, 01:54 PM
4 پاسخ
1,655 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط e.69a_h در, 2014/6/19, 06:39 PM
0 پاسخ
1,134 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال e.69a_h
توسط e.69a_h
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/6/11, 10:22 AM
4 پاسخ
945 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:42 AM
5 پاسخ
1,302 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال l-mohajeri
توسط l-mohajeri
 
شروع شده توسط bfc.blogsky.com در, 2014/5/17, 11:56 AM
2 پاسخ
1,166 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال bfc.blogsky.com
توسط bfc.blogsky.com
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/5/03, 10:52 AM
0 پاسخ
819 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2014/4/27, 04:44 PM
0 پاسخ
1,025 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2014/3/29, 08:36 PM
0 پاسخ
881 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2014/3/29, 08:29 PM
0 پاسخ
915 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2014/3/25, 05:44 PM
0 پاسخ
860 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2014/3/16, 01:38 PM
0 پاسخ
737 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/3/10, 03:11 PM
0 پاسخ
1,064 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/3/04, 09:30 AM
0 پاسخ
1,191 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/2/27, 10:16 AM
0 پاسخ
997 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/2/23, 10:08 AM
1 پاسخ
919 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال mohsenpro
توسط mohsenpro
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/2/23, 10:08 AM
0 پاسخ
943 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2014/2/05, 10:58 AM
0 پاسخ
828 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: آموزش بورس توسط P O U R I A
شروع شده توسط P O U R I A در, 2016/2/07, 01:53 PM
شروع شده توسط zahra.71 در, 2013/12/29, 04:52 PM
1 پاسخ
1,149 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2013/12/29, 05:02 PM
0 پاسخ
1,052 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/11/23, 02:52 PM
0 پاسخ
1,015 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:17 PM
3 پاسخ
1,496 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال جینگیلبرت  
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:23 PM
1 پاسخ
1,193 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال gharybeh
توسط gharybeh
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:21 PM
0 پاسخ
953 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:20 PM
1 پاسخ
996 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:19 PM
0 پاسخ
879 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/11/11, 01:18 PM
0 پاسخ
1,425 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:48 AM
1 پاسخ
1,672 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: آشنایی با اصطلاحات بازار سرمایه توسط sajad 3000
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 01:21 PM
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:49 AM
0 پاسخ
711 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:47 AM
0 پاسخ
986 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:23 AM
14 پاسخ
1,615 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: 9 اصل برای سرمایه گذاری در بورس توسط sajad 3000
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2016/2/10, 01:20 PM
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/9/09, 10:44 AM
2 پاسخ
1,824 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/8/24, 12:23 PM
0 پاسخ
422 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط sajad 3000 در, 2013/8/22, 09:24 AM
0 پاسخ
454 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال sajad 3000
توسط sajad 3000
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/17, 03:38 PM
0 پاسخ
411 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/09, 09:12 AM
1 پاسخ
669 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: توصيه‌هاي فعالان براي كاهش ريسك در بورس توسط onia$
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:49 AM
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/14, 10:54 AM
1 پاسخ
774 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال vooroojak khanoom  
شروع شده توسط vooroojak khanoom در, 2016/2/10, 12:51 AM
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/13, 09:13 AM
0 پاسخ
396 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/7/07, 08:39 AM
0 پاسخ
406 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط ماهتابان در, 2012/5/16, 03:32 PM
1 پاسخ
1,540 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: راه های سود بردن در بورس اوراق بهادار! توسط zahra.71
شروع شده توسط zahra.71 در, 2016/2/10, 12:52 AM
شروع شده توسط ماهتابان در, 2013/2/23, 09:20 PM
0 پاسخ
1,882 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال ماهتابان
توسط ماهتابان
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/1/26, 12:43 PM
0 پاسخ
1,076 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/1/23, 10:38 AM
0 پاسخ
694 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط ماهتابان در, 2013/1/19, 12:29 PM
0 پاسخ
402 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال ماهتابان
توسط ماهتابان
 
شروع شده توسط zahra.71 در, 2013/1/05, 08:11 PM
0 پاسخ
997 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال power mec
توسط power mec
 
لينك تاپیک در تالار قبلي: هزار توي شاخص بورس توسط onia$
شروع شده توسط onia$ در, 2016/2/10, 12:25 AM
شروع شده توسط onia$ در, 2013/1/08, 09:03 AM
0 پاسخ
349 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط onia$ در, 2013/1/06, 08:52 AM
0 پاسخ
437 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال onia$
توسط onia$
 
شروع شده توسط donya88 در, 2012/9/07, 01:19 AM
0 پاسخ
560 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra.71
توسط zahra.71
 
شروع شده توسط donya88 در, 2012/9/07, 01:48 AM
0 پاسخ
3,523 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال donya88
توسط donya88
 
شروع شده توسط donya88 در, 2012/9/06, 12:10 AM
0 پاسخ
479 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال donya88
توسط donya88
 
شروع شده توسط zahra aram در, 2009/8/07, 11:16 PM
5 پاسخ
3,513 نمايش
0 تشکر
آخرین ارسال zahra aram
توسط zahra aram
 
No topics found.
Working...
X