اطلاعيه

Collapse
No announcement yet.

دانستنی های ادبی...

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
new posts

  دانستنی های ادبی...

  شیوه ی املای فارسی در زمینه املای فارسی متاسفانه دستورالعمل واحدی که بر موازین و معیارهای علمی و زبان شناختی استوار باشد تدوین نشده است ؛ و تحقیقات در این زمینه محصول استنباط شخصی صاحب نظران این فن می باشد ، که در موارد بسیاری تناقضات فراوانی هم در این تحقیقات به چشم می آید! توجه داشته باشید که در زبان فارسی آشنایی با نکات دستوری سهم بسیاری در املا و درست نویسی کلمات ایفا می کند-همانند زبان عربی- و همچنین از آنجا که لغات و کلمات عربی که در فارسی وارد شده اند ، کم تعداد نیستند ، لذا آشنایی با زبان عربی در صحیح نوشتن کلمات و به خصوص تلفظ درست ، بسیار موثر خواهد بود. در تایپ حاضر به نکات نسبتا مشترک و مورد اتفاق اکثر محققان در زمینه املا فارسی اشاره خواهیم کرد.

  الف )حد و استقلال دستوری هر کلمه .

  1)حد استقلال و دستوری هر کلمه ، از نظر معنی و عمل دستوری آن باید حفظ گردد ، به این معنا که هر کلمه مستقل ، جدا از کلمه های دیگر باید نوشته شود ؛ مثلا:

  بنویسیم........................ ننویسیم:

  هیچ کس...................... هیچکس


  نگاه داشتن.................. نگاهداشتن


  .................................................. .................................................. .....

  2) کلمه هایی که جز حروف ربط ، حروف ندا ، ضمیر ، صفت شمارشی ، صفت پرسشی و تعجبی هستند ، را نباید به کلمات دیگر بچسبانیم :

  بنویسیم.......................ننویسي� �� �:


  دوست را...................... دوسترا

  تو را............................... ترا

  یک روز.......................... یکروز


  چه کار.......................... چکار

  .................................................. .........................

  3) صفات اشاره مثل این و آن نباید به کلمات دیگر چسبانده شوند : بنویسیم......................ننویسیم :

  این کار ...................... اینکار


  آنکس ....................... آن کس


  .................................................. ..........................................

  4) حرف «چ» در کلماتی مثل «چرا» که به معنای «برای چه » می باشد نه به معنای «چه چیز را» باید پیوسته یا سرهم نوشته شود :

  بنویسیم .....................ننویسیم:

  چرا............................. چه را


  چقدر.......................... چه قدر

  چطور........................ چه طور

  .................................................. .................................................. ..

  5)هرگاه ، «چه» و «که» با کلماتی نظیر : «آن» ؛«این» ، «چنان» و «همچنان» ترکیب شود ، باید پیوسته نوشته شود :

  بنویسیم..................ننویسیم:

  آنکه ....................... آن که


  چنانکه.................... چنان که

  همچنانکه................ همچنان که

  آنچه....................... آن چه

  .................................................. .................................................. ............

  ب)ترکیب کلمات

  1)هرگاه دو یا چند کلمه ترکیب شوند که از ترکیب آنها کلمه ی تازه ای با معنی و مفهوم جدید ی حاصل شود ، باید آنها را پیوسته نوشت

  بنویسیم................... ننویسیم:

  کتابخانه.................... کتاب خانه


  اینجا ........................ این جا

  اینجانب ................... این جانب

  پنجشنبه.................. پنج شنبه

  نگهداری .................. نگه داری

  دانشنامه ................ دانش نامه

  هیچکاره.................. هیچ کاره

  .................................................. .................................................. ............

  2)در باره ی این نکته سخن فراوان است ، در کتاب های فارسی و دستور دبیرستان ، نوشته می شد که اگر کلمه ای از ترکیب دو کلمه با معنا به وجود آمده باشد، باید کلمه جدا نوشته شود!

  .................................................. .................................................. ..........

  3) در قسمت 3 نکته «الف» گفته شده که «این» و «آن» اگر صفات اشاره باشند ، نباید به کلمه چسبانیده شودند. لذا در این قسمت باید گفت که «اینجا» کلمه ای جدید به معنای این مکان می باشد که از قانون اخیر پیروی می کند.

  .................................................. .................................................. .............

  4)اگر پیوسته نوشتن کلمه ، به صورت مرکب ، باعث اشتباه در خواندن یا دشواری نوشتن کلمه شود ، یا طوری باشد که با آن سبک املا کلمه خلاف عرف به نظر بیاید ؛جدا نوشته می شود : بنویسیم.....................ننویسیم:

  ستم ستیز................. ستمستیز


  عدالت پیشه............. عدالتپیشه

  .................................................. .................................................. ............

  5)هرگاه در ترکیب کلمات ، جز دوم کلمه مرکب با «آ» آغاز شود ، در ترکیب مد «~» از روی الف حذف می شود :

  بنویسیم.................ننویسیم:

  فراورده ................. فرآورده


  پیشامد ................. پیشآمد

  دلارام.................... دلآرام
  شده زرد برگ برگم زغروب سرد چشمت
  به تبسمی طلوع کن که کنی بهارم امشب

  #2
  ب نظر من باید از بالا بالا استفاده کنیم. خخخخخ
  بعضے حرفا رو نمیشہ گُفت، بآید خورد..!ولے بعضے حرفا رو، نہ می شہ گفت، نہ میشہ خورد..!می مونہ سر دل! میشہ دل تنگ! میشہ بغض! میشہ سڪوت! میشہ همون وقتے ڪہ خودتم نمیدونے چہ مَرگِتہ

  نظر

  Working...
  X